Dzień Bezpieczeństwa jest codziennie

2021-04-23

SLF Cement_2_CompQual80.jpg

28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – proklamowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) w 2003 r. Wykorzystujemy to święto, aby podziękować pracownikom za dbałość w tym obszarze. W Stena Recycling dzień bezpieczeństwa obchodzimy codziennie. W tym zakresie obowiązują nas najwyższe standardy, a kultura bezpieczeństwa przez lata zakorzeniła się w świadomości naszych pracowników.

Safety first, czyli zatrzymaj się i pomyśl

W Stena Recycling uważamy, że wszystkim wypadkom można zapobiec poprzez zaangażowanie pracowników, budowanie świadomości, analizę ryzyka i działania prewencyjne. Jest to punkt wyjścia naszej wizji „Stena bez wypadków”. Intensywne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa zaczęliśmy 10 lat temu. Odnotowaliśmy wówczas 11 wypadków skutkujących zwolnieniem lekarskim i zdecydowaliśmy, że chcemy działać kompleksowo, mając za cel zero wypadków. Poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników (od managerów po pracowników produkcji), zmianę nastawienia i zachowań, zgłaszanie i analizowanie nie tylko wypadków, ale również incydentów i niezgodności, na przestrzeni lat znacząco zredukowaliśmy liczbę wypadków skutkujących zwolnieniem lekarskim (82% mniej wypadków w zeszłym roku niż w 2009/2010). Działamy zgodnie z zasadą „Zatrzymaj i pomyśl”, która oznacza, że przed podjęciem się nowego zadania na placu produkcyjnym analizujemy sposób jego wykonania pod kątem bezpieczeństwa.

 

Każdy dzień ma znaczenie

O bezpieczeństwie myślimy codziennie . Zasada safety first nigdy nie schodzi na drugi plan. To szczególnie ważne w firmie produkcyjnej. Dlatego każdego dnia  w naszych oddziałach odbywają się obchody bezpieczeństwa, tzw. safety walki. Obchód bezpieczeństwa to wizyta na placu lub w biurze, której celem jest zidentyfikowanie niebezpieczeństw i podjęcie odpowiednich działań, aby zapobiec wypadkom. Kluczową częścią obchodu jest rozmowa z innymi pracownikami. Każdy obchód pracownik rejestruje w systemie raportowania wpisując zauważone potencjalne ryzyka. Osoba odpowiedzialna za dany obszar jest zobowiązana do podjęcia i raportowania działań mających na celu eliminacje ryzyka. W tym roku, od września zaraportowaliśmy już blisko 1700 obchodów bezpieczeństwa. Zobowiązani do przeprowadzenia ich odpowiedniej liczby są wszyscy pracownicy bez względu na stanowisko.

 

Dzielimy się doświadczeniem

W budowaniu kultury bezpieczeństwa w naszej firmie kluczowe znaczenie ma wymiana doświadczeń i wiedzy między oddziałami. Dlatego prowadzimy cykliczne telekonferencje i spotkania managerów rozpoczynające się od obchodu w wybranym oddziale, na których poruszane są zagadnienia dotyczące poprawy bezpieczeństwa oraz prezentowane są najlepsze praktyki i rozwiązania, z których mogą skorzystać inni. Czasem są to proste usprawnienia – np. zmiana oznaczeń pasów ruchu albo wykonanie wieszaka na narzędzia, a czasem bardziej zaawansowane jak na przykład zmiana oświetlenia placu, czy też zamontowanie na pojazdach wolnobieżnych lamp blue spot.

Dzielimy się również swoimi doświadczeniami w przypadku wystąpienia poważnego incydentu lub wypadku. Przedstawiamy wszystkim pracownikom przyczyny niepożądanych zdarzeń oraz działania jakie możemy przeprowadzić aby uniknąć podobnych sytuacji.

W Stenie mamy również Ambasadorów Bezpieczeństwa - są to liderzy, którzy aktywnie działają w każdej z naszych lokalizacji. Przedstawiają wiele ciekawych propozycji lub uwag dotyczących usprawnień, które mają na celu budowanie kultury bezpieczeństwa w naszej firmie.  Liderzy mają również możliwość zapoznać się z planowanymi działaniami tj. wdrożeniem nowych procedur czy rekomendacji, konsultują je z pracownikami. Organizują też, raz w miesiącu spotkania  z kolegami i koleżankami z produkcji, na których omawiają zagadnienia z bezpieczeństwem.

 

Celebrujemy sukcesy

W dbałości o bezpieczeństwo w pracy najważniejsi są ludzie. Po pierwsze dlatego, że wszystkie te działania mają na celu ochronę ich zdrowia i życia, a po drugie, ponieważ to od nich zależy czy na tym polu odnosimy sukces. Dlatego celebrujemy nasze osiągnięcia. Tradycyjnie obchodzimy okrągłe liczby dni bez wypadków w danej lokalizacji. Obecnie oddziały z największą ich liczbą to: Suwałki, Trzebieńczyce i Rzeszów (3600 dni), oraz Swarzędz i Siemianowice Śląskie (ponad 2700 dni).

Jesteśmy świadomi, że systematyczna praca nad poprawą bezpieczeństwa nie kończy się. Naszym niezmiennym celem jest zaangażowanie pracowników, poprawa komunikacji, zidentyfikowanie niebezpieczeństw oraz podjęcie odpowiednich działań w celu ich usunięcia oraz uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości.

Wśród działań, które wspierają naszą wizję są:

  • Złote zasady oraz szkolenia dla pracowników i podwykonawców, w tym dla kierowców aut służbowych

  • Szkolenia z pierwszej pomocy oraz wyposażenie każdego Oddziału w AED

  • System motywacyjny, promujący zaangażowanie pracowników, oparty o nagrody i kartki (zielone, żółte i czerwone) wyróżniane na forum i w biuletynie docierającym do wszystkich pracowników

  • Ogólnopolskie audyty SAS sprawdzające stopień wdrożenia polityki bezpieczeństwa oraz świadomość naszych pracowników. Podczas audytów mam również możliwość wskazania naszym lokalizacjom obszarów do poprawy.

  • Ankiety NOSACQ -50 , które pozwalają nam zbadać klimat bezpieczeństwa oraz podjąć odpowiednie działania tak aby pracownicy postrzegali Stenę jako bezpieczne miejsce pracy.

 

Poleć tę stronę