Efektywna gospodarka odpadami sposobem na redukcję kosztów przez firmy New Page

2015-03-07

Czy gospodarka odpadami może przynieść firmie wymierne korzyści? Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu tym procesem jest to możliwe. Poprawna segregacja odpadów oraz korzystanie w produkcji z surowców pochodzących z odzysku pozwalają ograniczyć koszt oraz przynoszą dodatkową wartość przedsiębiorstwu.

Pierwszym krokiem do optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa w zakresie gospodarki odpadami jest przeprowadzenie w firmie podstawowej analizy dotychczasowego sposobu zarządzania wszystkimi rodzajami odpadów oraz procesów produkcyjnych. Uwagę zwraca się m.in. na wewnętrzną logistykę, selekcję surowców nadających się do przetworzenia oraz potencjał wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych usprawniających dotychczasowe podejście, czyli na możliwość zarządzania odpadami w sposób kompleksowy.

– Analiza dotychczasowego sposobu prowadzenia gospodarki odpadami odgrywa kluczową rolę w ustaleniu możliwości optymalizacji stosowanych rozwiązań, a przez to kosztów przedsiębiorstwa. Przeprowadzając taki przegląd, zwracamy zawsze uwagę na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa wynikające nie tylko z jego branży i specyfiki działalności, ale też organizacji produkcji. Przegląd wytwarzanych odpadów umożliwia wyselekcjonowanie strumieni, które mogą zostać poddane recyklingowi. Pozwala to zmniejszyć ilość odpadów komunalnych, których usunięcie stanowi poważny koszt dla firmy. Dla przedsiębiorców taka analiza może być cennym źródłem informacji, a dalsze konsultacje inspiracją do wdrożenia nowych i efektywnych rozwiązań – mówi Anna Nowakowska, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Stena Recycling.

Większość surowców może być odebrana od przedsiębiorstwa nieodpłatnie, a  w przypadku bardzo dużej ilości generowanych odpadów surowcowych (jak np. odpady opakowaniowe) firmy recyklingowe oferują przedsiębiorstwom produkcyjnym wynagrodzenie za odebrany materiał. Wśród sposobów optymalizacji gospodarki odpadami warto wskazać udoskonalenie wewnętrznej logistyki i wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych. Przykładem może być wdrożenie automatyzacji systemu gromadzenia i opróżniania pojemników, co może ograniczyć zaangażowanie pracowników firmy w obsługę gospodarki odpadami nawet do 70 proc., a  ponadto wpływa na poprawę bezpieczeństwa pracy. Zastosowanie odpowiednich urządzeń redukujących objętość surowców, pozwala natomiast zmniejszyć ilość transportów zewnętrznych do 80 proc. oraz ograniczyć zaangażowanie ludzi i sprzętu w logistykę odpadów aż o 90 proc. Rozwiązania te bezpośrednio przekładają się na niższe koszty gospodarki odpadami po stronie przedsiębiorstwa. Doświadczenia Stena Recycling we współpracy z firmami różnych sektorów przemysłu pokazują, że zmiana sposobów odzysku odpadów przemysłowych i innowacyjne podejście nawet do podstawowych czynności w procesie sortowania i gromadzenia odpadów, może  redukować koszty gospodarki odpadami o co najmniej 50 tys. zł rocznie.

Celem gospodarki odpadami jest uzyskanie jak najwyższego poziomu recyklingu oraz jak najbardziej optymalnego wykorzystania już raz wyprodukowanych wyrobów poprzez ich ponowne użycie w procesie produkcji.W konsekwencji zmniejszeniu powinna ulegać ilość odpadów trafiających na składowiska. W perspektywie makroekonomicznej przynosi to korzyści całej gospodarce oraz środowisku między innymi poprzez oszczędność surowców naturalnych np. wody i energii. Zaletą wynikającą z recyklingu jest również niższy koszt zakupu surowców wtórnych. Możliwość wykorzystania ich jest tańsza, a tym samym opłacalna dla producentów. Według danych Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu w Polsce około 2/3 rocznej produkcji stali pochodzi z odzysku.

Korzystanie w produkcji z materiałów pochodzących z odzysku jest dla przedsiębiorstwa opłacalne finansowo, a przy tym korzystne dla środowiska naturalnego.  Warto wiedzieć, że odzyskanie 1 tony metali żelaznych ogranicza emisję CO2 o ponad 1 tonę. Doskonałym przykładem metalu, który warto odzyskiwać jest aluminium, ponieważ jego produkcja wymaga olbrzymich ilości energii. Tymczasem recykling pozwala oszczędzić 95 proc. energii w porównaniu z produkcją aluminium z boksytu – mówi Nowakowska.

Istotny dla przedsiębiorców może być fakt, że w Unii Europejskiej trwają prace nad wprowadzeniem gospodarki o zamkniętym obiegu, czyli takiej, w której wszystkie odpady możliwe do przetworzenia, poddawane są recyklingowi. Propozycje zmian proponowane przez Komisję Europejską zakładają w najbliższych latach zaostrzenie przepisów dot. odzysku surowców oraz składowania odpadów. Nie musi to jednak oznaczać dla przedsiębiorców wzrostu kosztów. Poprawienie efektywności  gospodarki odpadami może je zredukować.  

Poleć tę stronę