Efektywna współpraca w zarządzaniu odpadami

2015-08-31

1280x400_transport_CompQual80.jpg

Współpraca między właścicielem Biedronki – Jeronimo Martins Polska a Stena Recycling obejmuje proces kompleksowego gospodarowania odpadami, w którym istotną rolę odgrywają koordynatorzy ds. odpadów.

Gospodarowanie odpadami to proces złożony oraz wieloetapowy, który prowadzony profesjonalnie i skutecznie przynosi wiele korzyści. Jego przykładem może być współpraca Centrum Dystrybucyjnego Jeronimo Martins Polska w Lubartowiez lubelskim oddziałem Stena Recycling.

Stena Recycling obsługuje Centrum Dystrybucyjne w Lubartowie od sierpnia 2013 r., zajmując się odbiorem takich odpadów jak: makulatura, folia, drewno, plastik czy złom. Wywóz odpadów oraz obsługa na magazynie przez pracowników Steny odbywa się 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Firma zapewnia infrastrukturę i urządzenia do gospodarowania odpadami, np. kontenery, wózki widłowe czy wagi najazdowe, świadczy usługi odbioru i transportu odpadów opakowaniowych oraz doradza w zakresie optymalizacji kosztów i logistyki gospodarowania odpadami.

Istotną rolę w procesie gospodarowania odpadami w Centrum Dystrybucyjnym Jeronimo Martins Polska w Lubartowie odgrywają koordynatorzy Stena Recycling, którzy czuwają nad mechanizmem zarządzania odpadami. Do ich obowiązków należy: monitorowanie punktów gromadzenia i przetwarzania odpadów, sortowanie, kompresowanie i koordynowanie wywozu odpadów oraz edukacja pracowników Centrum w zakresie prawidłowego sortowania odpadów. Praca koordynatorów dostosowana jest do sezonowości obrotu towarami. Dzięki inscourcingowi minimalizowane jest zaangażowanie pracowników Jeronimo Martins Polska w cały ten proces, za który odpowiedzialność pełni Stena Recycling.

– Wspólnie realizowane działania przez Jeronimo Martins Polska oraz Stena Recycling mają istotny wpływ na budowanie zrównoważonego rozwoju. Dzięki stosowaniu nowoczesnych i efektywnych rozwiązań, a zarazem prowadzeniu kompleksowej gospodarki odpadami możliwe jest osiąganie wymiernych korzyści, które swoje przełożenie mają w środowisku oraz redukcji kosztów gospodarowania odpadami. Nieustanne poszukiwanie najlepszych rozwiązań i ich realizacja jest kluczowym elementem rozwoju przedsiębiorstwa, troski o środowisko, a tym samy również jego beneficjentów – nas samych. Staramy się dlatego przetwarzać jak najwięcej odpadów, ponieważ zyskują na tym wszyscy: środowisko, przedsiębiorstwo, społeczeństwo – mówi Anna Nowakowska, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Stena Recycling.

Poleć tę stronę