Fika ze Stena Recycling

2015-11-24

1280x400_industries.jpg

„Zrównoważony początek dnia ze Stena Recycling” to cykl spotkań dla Klientów Stena Recycling, nawiązujących do fiki – szwedzkiego zwyczaju przerwy od pracy, będącego okazją do spotkania i dyskusji przy kawie i przekąskach. Pierwsze takie spotkania pt. „Jak uniknąć błędów w sprawozdaniu odpadowym?” odbyły się 20 listopada br. w Swarzędzu oraz 24 listopada br. w Warszawie.

Anna Wójcik, kierownik ds.  Raportowania Środowiskowego i ADR w Stena Recycling przybliżyła gościom temat raportowania odpadowego, opowiadając o tym na jakie aspekty tego procesu należy zwrócić szczególną uwagę. Przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, mają obowiązek składania rocznego sprawozdania z wytwarzania i gospodarowania odpadami. Raport z działalności w tym zakresie powinni złożyć do marszałka województwa do 15 marca przyszłego roku.

Podczas spotkań omówione zostały również przyszłoroczne zmiany w regulacjach prawnych dotyczące gospodarki odpadami, w tym m.in. wejście w życie nowej ustawy u zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmiany w ustawie o recyklingu pojazdów. 

Poleć tę stronę