Firmy chętnie korzystają z pomocy w zarządzaniu odpadami

2016-09-27

stena_CompQual80.jpg

Dla przedsiębiorstw produkcyjnych i firm usługowych zarządzanie odpadami jest zadaniem dodatkowym do prowadzonej działalności. Ponad połowa średnich i 2/3 dużych firm w Polsce decyduje się zlecać własne zadania gospodarowania odpadami wyspecjalizowanym podmiotom.

Outsourcing zarządzania odpadami dotyczy czynności, których przedsiębiorstwa nie muszą, zgodnie z prawem, powierzać uprawnionym podmiotom. Jak wynika z badania PBS przygotowanego na zlecenie Stena Recycling, własne zadania gospodarowania odpadami przekazuje firmom zewnętrznym 54 proc. średnich i 68 proc. dużych przedsiębiorstw. Decydują się one na outsourcing personelu do sortowania i dbania o system gospodarowania odpadami w firmie, wynajem kontenerów i pojemników oraz przekazanie zadań związanych z projektowaniem i optymalizacją systemu zarządzania odpadami. Z outsourcingu raportowania środowiskowego i innych zadań związanych z regulacjami dot. ochrony środowiska korzysta z kolei 35 proc. średnich oraz 52 proc. dużych firm.

– Zarządzanie odpadami oraz spełnianie rosnących wymagań dot. ich odzysku i recyklingu jest zadaniem wymagającym zaangażowania części zasobów firmy. Jest to jeden z powodów, dla których przedsiębiorstwa decydują się przekazywać własne zadania podmiotom specjalizującym się w gospodarowaniu odpadami.  Dotyczy to szczególnie dużych firm, gdzie zarządzanie odpadami wymaga często jeszcze większego nakładu pracy. Outsourcing pozwala na oszczędność czasu i zasobów firmy, umożliwiając jednocześnie koncentrację na głównej działalności przedsiębiorstwa, np. produkcji – mówi Piotr Bruździak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Stena Recycling.

Outsourcing zarządzania odpadami obejmuje m.in. gospodarowanie odpadami już w miejscu ich generowania poprzez sortowanie, kompaktowanie, magazynowanie i transport w obrębie firmy oraz poza nią. Pod pojęciem raportowania środowiskowego kryje się z kolei spełnianie określonych wymogów prawnych. W ramach usług środowiskowych to firmy zewnętrzne zajmują się dostarczaniem i aktualizowaniem dokumentacji odpadowej, raportowaniem opłat, a także odpowiadają za monitoring wymagań prawnych czy informują o ich zmianach.

Usługom outsourcingu gospodarowania odpadami może towarzyszyć optymalizacja procesu zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie – W oparciu o przeprowadzony audyt wdrażane są rozwiązania, które pozwalają zoptymalizować proces gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie. Ta optymalizacja pozwala między innymi na zwiększenie poziomu recyklingu, szybsze usuwanie materiałów z linii produkcyjnej, bardziej efektywne magazynowanie odpadów, podniesienie bezpieczeństwa oraz skrócenie czasu pracy pracowników – wyjaśnia Piotr Bruździak.

Poleć tę stronę