Gospodarka Obiegu Zamkniętego w teorii i w praktyce

2018-10-25

Reconomy2018_Taina_CompQual80.jpg

O kierunkach rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Polsce i Europie, praktycznych rozwiązaniach i możliwościach wdrożenia zasad GOZ w organizacjach z różnych branż, rozmawiali uczestnicy konferencji "Gospodarka Obiegu Zamkniętego od teorii do praktyki".

25 października 2018 r. odbyło się kulminacyjne wydarzenie w ramach Polish Circular Week - III międzynarodowa konferencja Koalicji rECOnomy - Circular Economy Warsaw Summit - "Gospodarka Obiegu Zamkniętego od teorii do praktyki", której Stena Recycling była partnerem głównym.

Podczas tegorocznej edycji spotkali się liderzy i czołowi eksperci zajmujący się tematyką gospodarki cyrkularnej. Zaproszeni goście zaprezentowali najciekawsze przykłady rozwiązań z Polski i z Europy, dyskutowali o różnych modelach biznesowych i możliwościach implementacji strategii GOZ w Polsce na podstawie holenderskich doświadczeń.

Konferencję otworzyli Raphaël Varga van Kibéd z Ambasady Holandii w Polsce oraz prof. dr hab. Bolesław Rok z Koalicji rECOnomy, który zaprezentował najważniejsze tezy dotyczące Gospodarki Obiegu Zamkniętego. - Mówienie o gospodarce cyrkularnej stało się modne. To teraz coraz bardziej popularna idea, która polega na racjonalnym wykorzystaniu zasobów i zmniejszeniu wpływu na środowisko. Marnotrawstwo jest coraz mniej akceptowalne i kosztowne. A to istotne bo poszerza poziom odpowiedzialności biznesu za środowisko.

Prof. Rok podkreślił też, że gospodarkę cyrkularną można realizować tylko na zasadzie partnerstwa, a potwierdzeniem tego jest koalicja rECOnomy, a także Polish Circular Week, który organizowany jest po raz pierwszy w Polsce. Dodał także: – GOZ jest instrumentem radykalnej transformacji gospodarczej i społecznej, dzięki czemu zapewnia miejsca pracy i zwiększa konkurencyjność, a także wpływa na kreatywność w biznesie.

W czasie konferencji głos zabrali zagraniczni goście z Komisji Europejskiej, Ministerstwa Środowiska i Infrastruktury Holandii, którzy przedstawili kierunek rozwoju GOZ dla Europy. Jedna z sesji była poświęcona inspirowaniu, podczas której przedstawiciele firm Stena Recycling, IKEA Retail, McDonald’s, BASF Polska zaprezentowali najciekawsze studia przypadków z obszaru circular economy.

Jednym z takich przykładów jest projektowanie dla recyklingu, które polega na tworzeniu produktu pod kątem jego późniejszego przetworzenia. O tym rozwiązaniu opowiadała Taina Flink, Specjalistka ds. Zrównoważonego Rozwoju Produktu ze Stena Recycling w Szwecji: – Nawet 80% wpływu na środowisko danego produktu rozstrzyga się już na etapie projektowania. Oznacza to, że już na początkowym etapie produkcyjnym można dokonać świadomego wyboru i wybrać rozwiązania, które pomogą odzyskiwać materiały i wykorzystać je ponownie.

Taina Flink podała też najważniejsze wskazówki dla producentów: - Projektowanie produktu odgrywa kluczową rolę bo na tym początkowym etapie można zadecydować o wysokim stopniu jego przetworzenia. Ważne jest też używanie produktów pochodzących z recyklingu, wtedy mają szansę wrócić do obiegu jako nowy materiał. Istotna jest również możliwość prostego rozdzielenia produktu na podstawowe komponenty, aby osiągnąć większy stopień odzysku.

Uczestnicy konferencji, podczas sesji stolikowych, mieli okazję zapoznania się z 10 przykładami działań różnych firm i instytucji realizujących zasadę 5R – reduce, reuse, recycle, repair, recover. Następnie był czas na prezentacje cyrkularnych modeli biznesowych w praktyce, które przedstawili reprezentanci Radboud University w Holandii, Bradford University, Madaster Foundation i Rekopol Organziacji Odzysku Opakowań.

Na koniec odbył się panel dyskusyjny z udziałem polskich i zagranicznych instytucji, a także przedstawicielki firmy Stena Recycling. Rozmowa miała na celu wymianę poglądów na temat najciekawszych i najbardziej efektywnych rozwiązań holenderskich związanych z GOZ, które można wdrożyć w Polsce.

Konferencja koalicji rECOnomy to jedyna w Polsce okazja do poznania praktycznych rozwiązań z obszaru Gospodarki Obiegu Zamkniętego i możliwości ich implementacji dla różnych branż. Jest skierowana głównie do biznesu i ma na celu pomoc we wdrożeniu idei GOZ w polskich firmach i przedsiębiorstwach.

Patronat nad III edycją wydarzenia objęli: Ambasada Holandii oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a Partnerami Strategicznymi byli Stena Recycling, IKEA, BASF.

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego rECOnomy powstała we wrześniu 2015 r. Jej  celem jest edukowanie różnych grup interesariuszy oraz inspirowanie biznesu do podejmowania działań zbliżających Polskę do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. W ramach Koalicji firma Stena Recycling współpracuje z firmą doradczą CSR Consulting, Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, Instytutem Innowacyjna Gospodarka, Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, platformą Dekoeko.com oraz firmą How To Wear Fair.

Więcej informacji o konferencji: http://circularweek.org/konferencja/

Poleć tę stronę