IKEA I Stena Recycling szkolą pracowników

2015-11-26

Ludzie_CompQual80.jpg

Zrozumienie procesu recyklingu to klucz do zaangażowania pracowników w prawidłowe sortowanie odpadów.

W październiku i listopadzie, eksperci Stena Recycling przeprowadzali szkolenia dotyczące prawidłowego gospodarowania odpadami dla wybranych grup pracowników IKEA Janki i IKEA Targówek. Obie firmy przywiązują dużą uwagę do edukacji pracowników, jest to bowiem jeden z kluczowych czynników sukcesu w odpowiedzialnym gospodarowaniu odpadami.

Podczas szkoleń eksperci Stena Recycling wyjaśniali skąd pochodzą odpady, jak są zbierane i gromadzone w firmie, dlaczego i jak sortujemy je na wiele różnych frakcji, jak wygląda proces ich przetwarzania i jaki pozytywny efekt środowiskowy przynoszą te działania.

„Dążymy do tego, aby osoby, które pracują bezpośrednio przy sortowaniu odpadów lub odkładają odpady do pojemników podczas procesu produkcji rozumiały dlaczego to robią. Wiedza na temat procesu przetwarzania i przykłady tworzenia nowych produktów z pozyskanych frakcji kształtują świadomość ekologiczną pracowników.” – podkreśla Paweł Herman, Specjalista ds. projektów w Stena Recycling.

Odpowiednia edukacja pracowników sprzyja zwiększaniu poziomu odzysku i recyklingu w firmie. Wiąże się z koniecznością przeprowadzania szkoleń, ale istotne jest także prawidłowe i czytelne oznakowanie każdego z pojemników oraz jasna instrukcja jak odpowiednio sortować.

Wspólne działania edukacyjne tworzą wartość dla pracowników i społeczeństwa. Pozytywny przekaz i praktyczne przykłady mające także odniesienie do działań w codziennym życiu, kształtują dobre nawyki, które wspierają zrównoważony rozwój.

Poleć tę stronę