Innowacje w recyklingu szansą na szybszy rozwój branży

2019-03-25

1920x800_Oslo_CompQual80.jpg

Efektywne wykorzystywanie odpadów to jedna z cech nowoczesnej gospodarki. Również w Polsce coraz częściej szukamy nowych możliwości przetwarzania lub zastosowania materiałów pochodzących z recyklingu. Dlatego tak duże znaczenie mają innowacje i prace badawcze – ich rozwój może zrewolucjonizować dotychczasowe formy odzysku odpadów.

Obecnie gospodarki państw członkowskich UE dążą do transformacji z modelu linearnego na cyrkularny. Unijne regulacje obligują Polskę do osiągnięcia coraz wyższych poziomów recyklingu w poszczególnych obszarach, m. in.: dla plastiku - 50% do 2025 roku i 55% do 2030 roku; aluminium – 50% do 2025 roku i 60% do 2030 roku; szkła – 70% do 2025 roku i 75% do 2030 roku. Kolejne nowatorskie pomysły firm i jednostek naukowych mogą wesprzeć przemiany gospodarcze.

DRUGIE ŻYCIE BLISTRÓW FARMACEUTYCZNYCH

Przykładem na poszukiwanie nowych form odzysku jest pomysł naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego, dotyczący możliwości przetwarzania blistrów farmaceutycznych. Ze względu na skład blistry farmaceutyczne do tej pory nie były poddawane odzyskowi i - najczęściej jako odpad - trafiały na składowisko. Dzięki rozwiązaniu opracowanemu przez polskich naukowców w procesie recyklingu blistrów farmaceutycznych powstają dwa pełnowartościowe produkty: polichlorek winylu (PCW) oraz aluminium, nadające się do ponownego wykorzystania.

W pierwszym etapie blistry są segregowane według koloru PCW, a następnie mielone do otrzymania odpowiedniej granulacji. Granulat jest umieszczany w hermetycznie zamkniętym zbiorniku, do którego dolewana jest ciekła substancja rozdzielająca komponenty blistrów. Otrzymane produkty poddawane są suszeniu powietrznemu. Tworzywo PCW osadza się w górnej, a aluminium w dolnej warstwie pojemnika. Dodatkowo w prototypowym urządzeniu  zastosowano talerzowy mechanizm mieszający, przyspieszający proces sedymentacji – tworzenia osadu aluminium. Co szczególnie istotne, cały proces jest bezodpadowy. Warto podkreślić też, że odzyskiwanie aluminium ma duże znaczenie dla środowiska, ponieważ produkcja surowca pochłania spore ilości energii. Recykling aluminium pozwala zaoszczędzić 95% energii w porównaniu z produkcją aluminium z rudy ze złóż naturalnych. Aluminium dobrze przewodzi elektryczność i jest lekkie, a odzyskiwane używane jest do produkcji przewodów elektrycznych, puszek do napojów i kadłubów samolotów.

CAŁKOWITY RECYKLING BUTELKI PET

Jedna z międzynarodowych firm produkujących m.in. artykuły żywnościowe i środki czystości we współpracy z holenderskim start-up’em opracowała innowacyjną technologię pozwalającą na wydajny recykling opakowań plastikowych z PET oraz ich ponowne wykorzystanie jako surowca w przemyśle opakowaniowym.

Butelka z plastiku o popularnej nazwie PET to jeden z najbardziej kłopotliwych odpadów. Jej produkcja jest masowa i przewyższa możliwość selektywnej zbiórki odpadów oraz przetworzenia. PET jest wykorzystywany do produkcji opakowań plastikowych, jednak recykling tworzyw sztucznych w wielu krajach Europy wynosi zaledwie 20-30%. Dlatego coraz efektywniejszy odzysk PET pozostaje wyzwaniem XXI wieku. Nowatorska technologia z Holandii jest szansą na przełom w branży, ponieważ zakłada, że z każdego odpadu PET, w tym z kolorowego plastiku, można będzie uzyskać przezroczysty surowiec do ponownego użycia. Niemożliwe do tej pory na szeroką skalę oddzielenie koloru od plastiku znacznie zwiększyłoby poziom recyklingu PET. Koncern zapowiedział, że do 2025 roku wszystkie wykorzystywane w produkcji plastikowe opakowania będą biodegradowalne lub nadające się do ponownego użytku. 

POTENCJAŁ GRANULATU ZE STŁUCZKI SZKLANEJ

Ogromny potencjał w wykorzystaniu odpadów ma również sektor budownictwa. Dobrym przykładem materiału mającego zastosowanie w nowych gałęziach przemysłu i rozwiązaniach w budownictwie jest granulat, produkowany w całości ze stłuczki szklanej z recyklingu. Branża budowlana znalazła sposoby na innowacyjne wykorzystanie odpadów szkła butelkowego, które może być w 100% poddawane recyklingowi.

Granulat charakteryzuje się małą gęstością, odpornością na ściskanie i działanie alkaliów, wysoką izolacyjnością i niepalnością, dzięki czemu ma szereg zastosowań, m. in.:  w klejach, tynkach czy wylewkach samopoziomujących. Używany jest również do produkcji lekkich bloczków budowlanych oraz jako materiał izolacyjny wykorzystywany w wypełnianiu różnych pustek. Granulat świetnie sprawdza się stosowany zamiast piasku w zaprawach murarskich, tynkarskich i betonowych, ponieważ zwiększa ich właściwości termiczne i akustyczne. Przykładowo zaprawy murarskie z granulatem stają się lekkie i ciepłochronne, a kleje nawet o 60% bardziej wydajne.

STENA RECYCLING AKTYWNYM UCZESTNIKIEM PRZEMIAN W BRANŻY

Wspomniane wyżej praktyki pokazują, jak duże możliwości stwarza recykling, co jest szansą na szybszy rozwój całej branży. Jako Stena Recycling szczególnie rozumiemy, jak ważne jest innowacyjne podejście do procesu gospodarowania odpadami. Na co dzień znajdujemy rozwiązania, które prowadzą do lepszego zarządzania zasobami firmy i zwiększania poziomu wartości odzyskiwanych surowców - podkreśla Piotr Bruździak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Stena Recycling.

Dobry przykład wykorzystania odpadów stanowi także paliwo ProFuel, rozwiązanie opracowane w Stena Nordic Recycling Center w Halmstad – najbardziej nowoczesnym zakładzie recyklingu w Skandynawii. ProFuel to bogate w energię paliwo, wytwarzane z frakcji odpadów zmieszanych pochodzących z pojazdów, która wcześniej była trudna do recyklingu i często składowana. Dostarczane w postaci granulatu może być stosowane w energochłonnych procesach produkcyjnych, zastępując paliwa kopalne lub w ciepłownictwie czy produkcji energii elektrycznej. Testy paliwa ProFuel są przeprowadzane w zakładzie produkcyjnym Heidelberg Cement w Slite na szwedzkiej wyspie Gotlandii.

Poleć tę stronę