Konkurs grantowy dla organziacji pozarządowych na temat GOZ

2018-09-11

circular_week_logo_innowo_CompQual80.jpg

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konkursie grantowym "GOZpodarne wyzwanie". Wnioski o dofinansowanie działań promujących ideę Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) wśród społeczności lokalnych można składać do 14 września 2018 r. Partnerem konkursu jest Stena Recycling.

Realizacja idei gospodarki cyrkularnej wymaga zaangażowania nie tylko producentów, ale także społeczeństwa poprzez kształtowanie świadomych wyborów konsumenckich. Właśnie dlatego tak ważne jest promowanie działań mających na celu popularyzację GOZ oraz edukację w tym zakresie, co stanowi jeden z głównych celów konkursu grantowego. Organizatorom zależy również na wspieraniu lokalnych inicjatyw, zachęceniu do podejmowania aktywnych działań w zakresie GOZ oraz kształtowaniu postaw i budowaniu świadomości na ten temat. Ważnym kryterium oceny projektów będzie nawiązywanie lokalnych partnerstw i realizacja działań uwzględniająca maksymalnie dużą liczbę odbiorców.

Partnerem konkursu grantowego jest Stena Recycling, lider kompleksowych rozwiązań w dziedzinie gospodarowania odpadami oraz usług środowiskowych na rynku polskim i skandynawskim. Jako firma zaangażowana w realizację założeń idei GOZ, podejmuje szereg inicjatyw popularyzujących ten model gospodarki. Jednym z działań jest konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Kolejnym przykładem jest udział w Tygodniu Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Polish Circular Week) oraz partnerstwo w konkursie grantowym.

Jednym z kluczowych kroków na drodze do zmiany modelu z gospodarki  linearnej na cyrkularną, jest kształtowanie odpowiednich postaw konsumentów. To właśnie ich wysoki poziom edukacji w obszarze GOZ oraz świadome wybory są niezbędne do wdrożenia zasad zamkniętego obiegu w naszym kraju. Choć większość Polaków chciałoby, aby ich ulubione produkty pochodziły ze zrównoważonej produkcji, wciąż niewielu słyszało o idei GOZ oraz jej pozytywnych skutkach zarówno dla biznesu, jak i społeczeństwa[1]. Właśnie dlatego ważne jest włączenie w działania promujące ideę gospodarki cyrkularnej organizacji pozarządowych, mogących wpłynąć bezpośrednio na najbliższe otoczenie. – twierdzi Piotr Bruździak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Stena Recycling.

Konkurs grantowy skierowany jest do organizacji pozarządowych, zarejestrowanych na terenie miast partnerskich Tygodnia Gospodarki Obiegu Zamkniętego: Warszawy, Łodzi, Poznania, Katowic oraz Gdańska. Spośród zgłoszonych projektów, jury wybierze 10, które zostaną nagrodzone grantami w wysokości 2500 zł. Prace konkursowe można zgłaszać do 14 września. Wyniki zostaną ogłoszone do 21 września.  

Więcej informacji na stronie http://circularweek.org/granty.[1] Na podstawie badanie zrealizowanego na zlecenie Stena Recycling od 4 do 5.07.2017 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1004 Polaków powyżej 16 roku życia.

Poleć tę stronę