Konkurs Stena Circular Economy Award – nowe wyzwanie dla przedsiębiorców i studentów

2017-09-11

banner_konkurs2_CompQual80.jpg

Wyłonienie efektywnych rozwiązań oraz kreatywnych koncepcji, a także stworzenie platformy wymiany doświadczeń w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) dla biznesu i środowiska akademickiego – między innymi takie cele postawiliśmy sobie powołując konkurs Stena Circular Economy Award. Zachęcamy przedsiębiorców i studentów do przygotowania swoich kandydatur na liderów GOZ.

Zgłoszenia do konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego będziemy zbierać od 2 października do 15 grudnia. Projekt jest adresowany do przedsiębiorców i studentów, którzy będą mogli zgłosić rozwiązania oparte na wybranym modelu biznesowym lub działania na rzecz promocji idei GOZ.

Prezentowanie dobrych praktyk to naszym zdaniem najlepszy sposób na promowanie idei GOZ. W Polsce termin ten zyskuje coraz większą rzeszę zwolenników jednak nie jest jeszcze powszechnie znany. Właśnie dlatego powołaliśmy konkurs Stena Circular Economy Award. Chcemy nagrodzić firmy już zaangażowane we wdrażanie założeń ekonomii cyrkularnej. Zachęcamy również studentów do aktywnego działania w tym obszarze, wierząc, że ich pasja i kreatywność pozwoli zaproponować kolejne efektywne rozwiązania. Jestem przekonana, że projekt będzie dla nas wszystkich inspiracją do podejmowania kolejnych wyzwań w obszarze GOZ – mówi Aleksandra Surdykowska, Kierownik ds. Marketingu i PR w Stena Recycling.

Nadesłane projekty oceni 8-osobowe Jury, w którego skład wchodzą: Profesor Christer Forsgren, kierownik działu Technologii i Nauk o Środowisku Stena Metall Group, Piotr Bruździak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Stena Recycling,  Profesor Bolesław Rok
z Akademii Leona Koźmińskiego, Michał Mikołajczyk, Dyrektor ds. Rozwoju Odzysku Opakowań „Rekopol”, Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Dariusz Matlak, Prezes Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Małgorzata Greszta
z Koalicji „Reconomy” oraz Peter Nielsen, Zastępca Członka Zarządu Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Ogłoszenie zwycięzców w konkursie jest zaplanowane do 15 marca 2018 roku. Wyłonieni przedsiębiorcy, niezależnie od kategorii, w ramach nagrody będą mieli możliwość wybrania
z oferty Stena Recycling usługi środowiskowej lub szkoleniowej, wśród których wymienić można m.in. audyt środowiskowy, plan ekoedukacji czy szkolenie z zakresu transportu odpadów niebezpiecznych. Szczegółowa lista nagród dla firm stanowi załącznik do Regulaminu. Wyróżniony student lub grupa studentów wygrają notebooki oraz grant
w wysokości 10 000 zł na realizację projektu edukacyjnego z obszaru GOZ.

O szczegółach projektu można przeczytać na stronie: http://www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award 

Poleć tę stronę