Korzyści środowiskowe recyklingu elektroniki

2019-07-22

chips-circuit-board-data-4316_CompQual80.jpg

Z roku na rok na świecie używanych jest coraz więcej sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Szacuje się, że w roku 2020 aż do 15 mln ton z nich może stać się odpadem. A przecież do ich produkcji używanych jest wiele cennych i rzadkich surowców, które można odzyskać i ponownie wprowadzić do obiegu. Jakie korzyści przynosi nam recykling i "reuse" sprzętów elektronicznych?

Znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla

Recykling urządzeń elektronicznych pomaga zredukować emisję CO2 o 1,3 mln ton rocznie. Odpowiada to 200 000 lotów na całym świecie. Ta ilość emitowana jest zarówno w procesie wydobywania materiałów ze złóż naturalnych, ale również jest zawarta w systemach urządzeń chłodniczych jak zamrażarki czy lodówki i ulatnia się do atmosfery w momencie niewłaściwego zagospodarowania takiego odpadu.  Wydobywanie się gazów cieplarnianych ma ogromny wpływ na środowisko, a ich redukcja powinna mieć kluczowe znaczenie dla każdego przemysłu.

Prawidłowe zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych


Jednym z głównych zagrożeń związanych z nieprawidłowym zagospodarowaniem urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest możliwość przeniknięcia do środowiska zawartych w nich substancji niebezpiecznych takich jak rtęć. Współpracując ze Stena Recycling mogą Państwo być  pewni, że wszystkie odpady zostaną zagospodarowane w sposób bezpieczny, zgodny z prawem i procedurami, kładącymi szczególny nacisk na szczelność i precyzyjność działań.

Proces usunięcia substancji niebezpiecznych odbywa się ręcznie, aby zapobiec przedostaniu się jakichkolwiek związków do środowiska. Gazy cieplarniane ze starych lodówek i zamrażarek są opróżniane i neutralizowane na szczelnie zamkniętej linii  produkcyjnej. W ten sposób wspólnie dbamy o czystość środowiska.

Obieg zamknięty metali szlachetnych

Odpady elektroniczne to prawdziwa kopania metali. Z podzespołów elektronicznych odzyskuje się: stal, metale żelazne, nieżelazne oraz szlachetne, przede wszystkim: miedź, aluminium, żelazo, nikiel, cynk, cynę, złoto, srebro, platynę, pallad. Jest to o wiele bardziej korzystny dla środowiska proces niż eksploatowanie złóż pierwotnych. Na przykład,  w celu uzyskania 1 kg platyny, trzeba wydobyć aż 150 ton rudy z głębokości 1000 m. Dodatkowo, aby wydobyć jeden gram złota z ziemi potrzeba usunąć dwie tony skał,  po czym muszą one  zostać zmielone, przefiltrowane i poddane dalszej obróbce w dość skomplikowanym  procesie mającym negatywny wpływ na środowisko. Taką samą ilość tego metalu wydobywamy przetwarzając około 5 zużytych komputerów. Ilość złota, którą odzyskujemy w procesie recyklingu  wystarczy do wyprodukowania wszystkich obrączek zakupionych  każdego roku w Szwecji.

Ponowne wykorzystanie najlepszym sposobem zagospodarowania

Często urządzenia są wyrzucane tylko dlatego, że na rynku pojawiają się ich nowsze modele. Zdarza się również tak, że jakaś urządzenie nie działa, ponieważ popsuł się jeden element, jednak cała reszta nadal nadaje się do użytku. Najbardziej efektywnym środowiskowo rozwiązaniem jest ponowne wykorzystanie działających elementów w nowych urządzeniach. Wówczas dostają one nowe życie minimalizując zużycie prądu oraz wody. Taką usługę wykonujemy w naszym oddziale we Wschowie, gdzie  monitory z działającą matryca są rozbierane na części po czym dostarczane do producentów innych urządzeń. Jest to najlepszy sposób zagospodarowania odpadów umożliwiający odpadom drugie życie bez negatywnego oddziaływania na środowisko.

Recykling elektroniki zapewnia całościowe wykorzystanie przetwarzanych materiałów oraz ich wykorzystanie  w najbardziej efektywny dla środowiska sposób. Dzięki temu możemy przyczynić się do wzmocnienia wizerunku Państwa firmy jako takiej, która kieruję się zasadami zrównoważonego rozwoju. Recykling i ponowne wykorzystanie potencjału odpadów przyczynia się do kreowania zielonego profilu firmy. Dlatego też współpraca z odpowiedzialnym partnerem w zakresie gospodarki odpadami, takim jak Stena, może mieć nie tylko pozytywne skutki środowiskowe i ekonomiczne, ale niesie również szereg korzyści wizerunkowych.

Poleć tę stronę