Korzyści z wdrażania gospodarki cyrkularnej

2018-06-21

STME_0044_office_CompQual80.jpg

Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ), zwana też gospodarką cyrkularną, to koncepcja, która z roku na rok zyskuje na znaczeniu, jednak ciągle nie jest wiodącym modelem zarządzania. Według szacunków podawanych m.in. przez Komisję Europejską wprowadzenie tej idei w państwach Wspólnoty stworzyłoby 580 tys. nowych miejsc pracy. Polską inicjatywą służącą wymianie doświadczeń w zakresie GOZ jest konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Współczesna światowa ekonomia bazuje w dużej mierze na modelu gospodarki linearnej, w ramach którego produkty są wytwarzane, konsumowane i wyrzucane na składowiska. Wymaga to ciągłej eksploatacji surowców, których zasoby stopniowo się kurczą.

Odpowiedzią na to wyzwanie jest przejście przedsiębiorstw na model cyrkularny, który polega na efektywnym wykorzystaniu zasobów. GOZ pozwala na szukanie optymalnych rozwiązań w zakresie m.in. procesów produkcji, czy ponownego użycia i przynosi znaczne korzyści biznesowe, społeczne i środowiskowe. Pokazują to szacunki Komisji Europejskiej na przykład dotyczące zużytych telefonów komórkowych. Przy zebraniu 95% tych produktów z rynku, na samych tylko materiałach, udałoby się zyskać 1 mld euro.

Ciekawym, lokalnym przykładem wdrożenia koncepcji gospodarki cyrkularnej w biznesie jest przekwalifikowanie problematycznych odpadów powstających w procesie produkcyjnym na tak zwany produkt uboczny. Takie rozwiązanie wdrożyło Przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego – zwycięzca I edycji konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Firma, po serii specjalistycznych badań, prób i analiz, wprowadziła metodę wykorzystania zużytej ziemi okrzemkowej jako dodatku w produkcji keramzytu, który jest lekkim kruszywem budowlanym. Dzięki temu spółka pozbyła się odpadu i zaoszczędziła zasoby naturalne, eliminując użycie kupowanych surowców do procesów produkcyjnych. Ponadto uzyskała tańszy materiał wsadowy oraz poprawiła swoje wskaźniki środowiskowe.

- Chcemy, aby nasza inicjatywa stała się platformą wymiany wiedzy. Zbierała wartościowe projekty, pokazujące ile korzyści niesie praktyczne zastosowanie zasad GOZ. Zależy nam na promowaniu pionierów, którzy przecierają szlaki, a przez to zachęcają innych przedsiębiorców do zmiany systemów zarządzania zasobami, w tym odpadami – mówi Piotr Bruździak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Stena Recycling.

W konkursie Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego mogą wziąć udział nie tylko firmy, które zastosowały zasady GOZ w praktyce i chcą je pokazać innym, ale również takie, które promują tę ideę, bądź mają pomysł na rozpowszechnianie wiedzy na jej temat. Dodatkowo konkurs jest przeznaczony dla studentów, którzy chcieliby przedstawić swój pomysł na promowanie lub wdrażanie zasad gospodarki cyrkularnej. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Wkrótce ruszy druga edycja konkursu.

Szczegóły na stronie https://www.stenarecycling.pl/scea/stena-circular-economy-award

*Artykuł ukazał się w ramach kampanii informacyjnej na łamach tygodnika Newsweek 25.06.2018 roku.

Poleć tę stronę