Linia do granulacji LDPE - start produkcji we Wschowie

2022-02-16

SoMe_image_article_challenges_and_opportunities_1200_628_CompQual80.jpg

Rusza kolejna linia produkcyjna Stena Recycling we Wschowie. Tym razem uruchomiliśmy nową instalację do recyklingu folii opakowaniowej (LDPE). W ramach inwestycji powstała specjalna hala (1.500 m2), magazyn (500 m2) i pomieszczenie kontroli jakości (30 m2) oraz wybudowano zespół naziemnych silosów magazynujących 120m3. Całość inwestycji to 20 mln złotych. Dzięki niej zakład zwiększył zatrudnienie o kolejne 20 osób.

Nowa instalacja we Wschowie to linia granulacji folii LDPE od angielskiej nazwy tego rodzaju folii - Low Density Polyethylene. Inwestycja to odpowiedź na wyzwanie jakie stanowi coraz większa produkcja tworzyw sztucznych. Szacuje się, że zużycie plastiku w krajach Unii zwiększy się z 49 do 62 mln ton do 2050 roku. Obecnie udaje się przetworzyć i zawrócić do obiegu zaledwie ok. 10% tego surowca. W realizowanym na linii LDPE procesie recyklingu z folii opakowaniowej powstanie specjalny granulat, który stanowić będzie podstawę do produkcji między innymi worków na śmieci przez producentów w całej Polsce i nie tylko. W ten sposób zakład we Wschowie pomoże w nadaniu nowego życia folii, która już dziś stanowi ogromne wyzwanie dla środowiska naturalnego.

To kolejna inwestycja w zakład we Wschowie. W zeszłym roku Stena zainwestowała 50 mln złotych w rozwój zakładu i budowę nowych instalacji, budowę parkingu dla pracowników przed biurem zakładu, remont kluczowego odcinka drogi dojazdowej, modernizację hal i magazynów i innych pomieszczeń oraz szereg działań, których celem było ograniczenie potencjalnych uciążliwości funkcjonowania zakładu dla bezpośrednich domostw takich jak hałas czy skrawki folii. Dzięki tym działaniom zakład we Wschowie to dziś jedno z najnowocześniejszych centrów przetwarzania elektroniki w Europie, wyspecjalizowane w odzysku materiałów szlachetnych.

Zakład we Wschowie jest jednym z najważniejszych zakładów Stena Recycling w Europie. Bardzo dynamicznie się rozwija, stanowiąc wzór dla innych lokalizacji. Właśnie dlatego w ostatnich dwóch latach zdecydowaliśmy się mocno zainwestować w jego modernizację, a także poprawić wygląd najbliższego otoczenia zakładu” – tłumaczy Aleksandra Surdykowska PR & Marketing Manager ze Stena Recycling.

Ale inwestycje w zakład to nie jedyne działania, które łączą szwedzką firmę ze Wschową. Stena jest przede wszystkim stabilnym i cenionym pracodawcą, a zakład we Wschowie notuje dobre wyniki finansowe. Dzięki temu coraz aktywniej włącza się w życie społeczności lokalnej Wschowy. Stale współpracuje ze wschowską strażą pożarną i regularne dofinansowuje jej działania. Poza tym w najtrudniejszym okresie początku COVIDu Stena wsparła Nowy Szpital, a ostatnio zakupiła laptopy dla uczniów szkół podstawowych czy sfinansowała wyposażenie pracowni komputerowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana.

Przeprowadzone dotychczas inwestycje nie kończą zaangażowania firmy w rozwój zakładu we Wschowie. Stena Recycling planuje kolejne inwestycje w przemysłowe tereny zlokalizowane z tyłu obecnego zakładu, które umożliwią dalszy wzrost zatrudnienia i będą przyciągać do Wschowy nowych inwestorów.

 

Poleć tę stronę