Modernizacja instalacji w warszawskim oddziale Stena Recycling

2022-06-29

IMG_4363_instalacjaa_CompQual80.jpg

Precyzja i niezawodność – to cechy, którymi odznacza się nasza instalacja do niszczenia materiałów poufnych w Warszawie. Chcąc usprawnić proces niszczenia, zmodernizowaliśmy linię, tak aby zoptymalizować jej codzienne funkcjonowanie.

W warszawskim oddziale Stena Recycling funkcjonuje specjalistyczna linia do niszczenia dokumentów poufnych i nośników danych. Jest to jedna z trzech tego typu instalacji Stena Recycling w Polsce. Proces bezpiecznego niszczenia składa się z kilku kluczowych elementów: odbioru i transportu materiałów od klienta w specjalnych, przeznaczonych do tego pojazdach, rozładunek w zamkniętej hali niszczarni oraz finalne niszczenie. Cały proces niszczenia jest monitorowany i dokumentowany w czasie rzeczywistym, a także jest realizowany zgodnie z normą ISO 21964 w P3.         

Aby optymalizować przebieg niszczenia i ciągle rozwijać swoją działalność, zakład inwestuje w nowe usprawnienia. Przykładem ostatnio przeprowadzonej modernizacji, jest zakończone pomyślnie udoskonalenie instalacji do pneumatycznego transportu ścinki papierowej. Teraz rozdrobniony materiał zasysany jest przez wentylator i przekazywany rurociągiem do separatora powietrza, gdzie dochodzi do oddzielenia pyłu wytwarzającego się podczas procesu rozdrabniania ścinki papierowej od transportowanego papieru. Poprzez obracającą się śluzę jest on podawany do prasokontenera. Pozostały pył kierowany jest za pomocą rurociągu do filtra powietrza, gdzie dochodzi do oddzielenia pyłu od powietrza. Oczyszczone powietrze powraca do atmosfery, natomiast pył staje się odpadem i jest bezpiecznie zbierany do dedykowanych zbiorników. Praktyką oddziału jest przekazywanie go do ekologicznego zagospodarowania.

Cała instalacja posiada specjalną Deklarację Zgodności z załącznikiem II A do dyrektywy 2006/42/WE. Zastosowane zostały normy zharmonizowane, takie jak:

  • EN ISO 13857:2008 Odległości bezpieczne zapobiegające dostępowi kończyn górnych do miejsc niebezpiecznych,
  • EN 349 Bezpieczeństwo maszyn, minimalne odległości chroniące przed zgnieceniem części ciała,
  • EN 60204-1 Bezpieczeństwo maszyn - wyposażenie elektryczne.

Modernizacja instalacji optymalizuje proces niszczenia nośników danych, zwiększa komfort codziennej pracy osób zajmujących się tym procesem, a także poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dodatkowo, dzięki udoskonaleniu instalacji, powstały materiał jest lepszej jakości, a oczyszczone powietrze wraca do atmosfery. Natomiast zwiększenie automatyzacji powoduje, że po wyładowaniu dokumentów na linię, cały proces odbywa się w zamkniętej instalacji, bez interakcji z pracownikami. Usprawnienia są korzystne zarówno dla pracowników, środowiska jak i klientów.

Poleć tę stronę