Najnowsza publikacja na temat oceny przydatności do recyklingu

2022-08-11

butelki_CompQual80.jpg

Polski Pakt Plastikowy, którego Stena Recycling jest członkiem, właśnie opublikował najnowsze i pierwsze tego typu opracowanie na temat definicji opakowań nadających się do recyklingu oraz o tym, w jaki sposób można przeprowadzić ocenę przydatności do recyklingu. Wszystko po to, aby pomóc przedsiębiorstwom oraz upowszechnić definicję wprowadzoną przez Fundację Ellen MacArthur z uwzględnieniem polskich przepisów prawnych.

Polski Pakt Plastikowy powstał pod parasolem Kampanii 17 Celów i jest częścią globalnej sieci Plastics Pact koordynowanej przez Fundację Ellen MacArthur. Organizacja zrzesza firmy oraz świat nauki do wspólnego działania i kreowania rozwiązań na rzecz zamykania tworzyw sztucznych w obiegu. Stena Recycling dołączyła do grona Polskiego Paktu Plastikowego w styczniu bieżącego roku i od tego momentu aktywnie uczestniczy w pracach grup roboczych.

Ostatnim wynikiem prac Polskiego Paktu Plastikowego, jest stworzenie pierwszej w Polsce publikacji na temat klasyfikacji opakowań nadających się do recyklingu z uwzględnieniem krajowego prawodawstwa. Stanowi ona przede wszystkim wsparcie dla firm, które wprowadzają opakowania z tworzyw sztucznych do obrotu, ale nie tylko. Inne przedsiębiorstwa działające na rynku mają wpływ na założenia ujęte w przedstawionej w opracowaniu metodyce i ocenie opakowania pod względem jego użyteczności do recyklingu. Publikacja składa się z dwóch, uzupełniających się wzajemnie treści. W pierwszej zostało zawarte ujęcie teoretyczne - można znaleźć tam dokładne analizy i interpretacje pojęć związanych z opakowaniami nadającymi się do recyklingu. Natomiast druga część, stanowi podejście praktyczne, ponieważ w sposób przystępny, posługując się przykładami, opisuje proces przeprowadzania oceny opakowania pod kątem jego przydatności do ponownego przetworzenia.

Aby dowiedzieć się więcej i zapoznać z opracowaniem, zapraszamy na stronę: https://paktplastikowy.pl/rezultaty/.

Poleć tę stronę