Najnowsza publikacja na temat zrównoważonego rozwoju w Stena Recycling

2021-11-29

STENA_SUPERSTUDIO_PJOHALL_2_CompQual80.png

Właśnie został opublikowany nasz najnowszy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju Stena Recycling Polska. Dokument ten stanowi podsumowanie działań na rzecz środowiska naturalnego, społeczności, a także nowych rozwiązań w firmie w latach 2020/2021. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Mamy świadomość jak ważne jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dzięki naszym decyzjom i aktywnościom, które podejmujemy jako firma, jesteśmy w stanie przyczynić się do poprawy stanu i kondycji środowiska naturalnego oraz wspierać  naszych pracowników i społeczności lokalne. Dlatego też wdrażamy liczne programy społeczne, edukujemy w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju oraz inwestujemy w nowe technologie, które pomogą odzyskiwać materiały z  jeszcze większej ilości  różnego rodzaju odpadów. To wszystko poprzedzone jest dialogiem, jaki prowadzimy z naszymi interesariuszami –  z klientami, pracownikami, dostawcami czy lokalnymi władzami.  

Nasza najnowsza publikacji stanowi podsumowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju  z ostatnich dwóch lat. Zawiera opisy kluczowych działań w ramach 4 obszarów zrównoważonego rozwoju określonych w ramach grupy jako kluczowe. Te obszary to: tworzenie wartości,  efektywne gospodarowanie zasobami, ludzie i kultura oraz odpowiedzialne relacje.  

Ten rok jest dla nasz szczególnie ważny, ponieważ obchodzimy 20-lecie działalności Stena Recycling w Polsce. Dlatego też publikację uzupełniliśmy o podsumowanie najważniejszych inicjatyw i kroków milowych, które budowały naszą organizację w tym czasie. 

Po raz kolejny, za pomocą naszego raportu, chcemy podzielić się wiedzą, doświadczeniem i rozwiązaniami, które wprowadzamy w naszym biznesie, a mogą mieć zastosowanie również w innych branżach czy organizacjach. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją, można ją znaleźć klikając tutaj.

Poleć tę stronę