Nasze działania w raporcie "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki"

2020-04-21

Raport2019-okladka_CompQual80.jpg

Nasze praktyki zostały wyróżnione w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W tej edycji znalazły się dwa konkursy: Stena Circular Economy Award i Care Awards oraz usługa Re-use realizowana w centrum recyklingu elektroniki we Wschowie.

Po raz kolejny Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowało Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki", czyli największy w Polsce przegląd CSR, z rekordową liczbą działań odpowiedzialnego biznesu. W sumie w edycji za 2019 roku znalazło się 1696 praktyk zgłoszonych przez 214 firm. Najdynamiczniej rozwijającym się obszarem okazały się praktyki związane z troską o środowisko – wzrost o ponad 35 proc. w odniesieniu do poprzedniej edycji.

- Rok 2019 można uznać za rok środowiska naturalnego, a najnowsza edycja Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki" potwierdza tę tezę. Odnotowaliśmy wyraźny wzrost liczby praktyk w obszarze „środowisko", mimo wprowadzenia ograniczenia w zgłaszaniu nowych działań do raportu. Firmy postawiły na rozwiązania prośrodowiskowe, bo też dla szerokiego grona interesariuszy stał się to wręcz kluczowy temat. To pozytywna zmiana, która wierzymy, że będzie kontynuowana przez firmy. Oczywiście pierwszy kwartał 2020 roku ukazał, że przed biznesem kolejne, pilne wyzwania o charakterze społecznym. Kryzys związany z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 dowiódł, że firmy potrafią reagować szybko, niosąc pomoc i wsparcie. Na portalu odpowiedzialnybiznes.pl w sekcji „Biznes w odpowiedzi na COVID-19" od marca pojawiło się około 80 przykładów działania firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dookoła obserwujemy kolejne, liczne akcje solidarnościowe i pomocowe. Ważne, by po tym zrywie, nie nastąpiła zapaść. Już widać, że zachodząca na naszych oczach zmiana jest wielowymiarowa. To oznacza, że pojawią się nowe wyzwania, ale też pilniejszymi mogą okazać się te, znane już wcześniej, takie jak np. kwestia wykluczenia cyfrowego czy przeciwdziałania przemocy, bezdomności. Są one ściśle związane z sytuacją ekonomiczną i społeczną, spodziewanymi zmianami na rynku pracy oraz specyficznymi formami pracy, takimi, jak - obecnie szeroko praktykowana - praca zdalna. Bardzo ważna będzie oczywiście kwestia rozwiązań propracowniczych w kontekście przeciwdziałania możliwym redukcjom zatrudnienia. Na naszych oczach powraca, po raz kolejny, także temat form zatrudnienia - czy rzeczywiście chcemy i, jako społeczeństwo, możemy sobie pozwolić na to, żeby ratownik medyczny czy pielęgniarka pracowali na samozatrudnieniu? To pytania, na które wspólnie musimy poszukiwać odpowiedzi i które na długo mogą ukształtować naszą rzeczywistość. Jednak nie mniej istotne, są też kwestie środowiskowe - ważne, by nie zeszły na dalszy plan. Największy test na odpowiedzialność firm i potwierdzenie, że zrównoważony rozwój jest faktycznie w ich DNA, dopiero przed nami. Ograniczenie jest jednak często, zwłaszcza w biznesie, impulsem dla wyjątkowej kreatywności, tworzenia rozwiązań, które wielowymiarowo odpowiadają na potrzeby: społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. To przykład nie tylko małych organizacji czy start-upów. Głęboko wierzymy, że odzwierciedlenie takich praktyk znajdą Państwo w naszym kolejnym raporcie za 2020 rok. Tymczasem zapraszam do lektury i szukania inspiracji w edycji raportu za 2019 rokmówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Właśnie na potrzebę partnerstwa w działaniachch środowiskowych oraz wprowadzania gospodarki obiegu zamkniętego odpowiada konkurs Stena Circular Economy Award.  Tworzy on platformę wymiany doświadczeń nie tylko pomiędzy przedsiębiorstwami, startupami ale również środowiskiem akademickim. Mamy nadzieję, że zmieniająca się sytuacja gospoadarcza zmobilizuje firmy do wprowadzania rozwiązań zamykających obieg materiałów, a przedstawiane w konkursie dobre praktyki będą wsparciem w znajdowaniu najlepszych rozwiązań.

Kolejnym działaniem opisanym w Raporcie jest konkurs CARE Awards dedykowany naszym pracownikom. Laureatem nagrody może zostać każdy pracownik Stena, który w swoich codziennych aktywnościach wykazał się szczególną dbałością w różnych obszarach związanych z biznesem, operacjami, obsługą Klientów, współpracy z innymi pracownikami, ochroną środowiska czy budowaniem dobrych relacji z lokalnymi społecznościami.

Ostatnią praktyką opisaną w raporcie jest usługa REUSE realizowana w Centrum Recyklingu Stena Recycling we Wschowie. Zakłada ona  odzyskiwanie paneli LCD z oddawanych przez użytkowników monitorów oraz ich ponowne wykorzystanie do produkcji tanich telewizorów na rynki mniej rozwinięte gospodarczo.

Pobierz raport w wersji PDF >> http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2019/

Poleć tę stronę