Nowoczesne przedsiębiorstwo – czy zaawansowana technologia to jedyny sposób na skuteczne gospodarowanie odpadami?

2015-08-25

Gospodarka%20odpadami%.jpg

Nowoczesne przedsiębiorstwa to przede wszystkim efektywne przedsiębiorstwa. W procesie gospodarowania odpadami nie zawsze konieczne jest zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych, aby osiągnąć wysoki poziom efektywności. Często firmy koncentrują się na poszukiwaniu usprawnień operacyjnych i logistycznych, które znacznie optymalizują cały proces. Taki model działa i przynosi korzyści zarówno przedsiębiorstwom produkcyjnym jak i sieciom handlowym, centrom logistycznym, drukarniom czy biurowcom.

Nowoczesne przedsiębiorstwa przywiązują coraz większą wagę do zrównoważonego rozwoju, wdrażając rozwiązania umożliwiające efektywne i przyjazne środowisku gospodarowanie odpadami. Dzięki temu realizują wyznaczone w tym zakresie cele oraz budują przewagę konkurencyjną. Wprowadzane usprawnienia obejmują m.in. optymalizację logistyki, maksymalizację wskaźnika recyklingu i edukację pracowników.
KLIKNIJ TUTAJ, aby pobrać infografikę.

Odpowiednie rozwiązania w procesie gospodarowania odpadami to oszczędność czasu

Zastosowanie odpowiednich rozwiązań w zarządzaniu odpadami generowanymi w procesie produkcji pozwala na optymalizację logistyki pracy i ograniczenie ilości roboczogodzin poświęcanych na gospodarowanie odpadami. Przedsiębiorstwa, aby skrócić drogę jaką pokonują odpady od miejsca ich powstawania do pojemnika przeznaczonego na ich gromadzenie, stosują okna wrzutowe do kontenerów z hali produkcyjnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie jest konieczne przewożenie odpadów pomiędzy halami – często wózkami widłowymi – oraz kilkukrotny ich przeładunek. Wprowadzają również zautomatyzowany system gromadzenia odpadów, który pozwala znacznie ograniczyć zaangażowanie pracowników w tym procesie (nawet o 70 proc.) oraz poprawić bezpieczeństwo pracy. – W zależności od wielkości firmy możliwe jest zmniejszenie, od kilkudziesięciu do kilkuset, liczby roboczogodzin poświęcanych w miesiącu na gospodarowanie odpadami. Przekłada się to nie tylko na poprawienie logistyki pracy, ale pozwala również ograniczyć miesięczne koszty – zwraca uwagę Anna Nowakowska, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Stena Recycling.

Kompaktowanie odpadów = więcej przestrzeni magazynowej

Część przedsiębiorstw stosuje urządzenia, które kompaktując odpady pozwalają ograniczyć ich objętość. Poprzez zastosowanie prasokontenerów i belownic można zaoszczędzić przestrzeń magazynową oraz ograniczyć liczbę transportów zewnętrznych (do 80 proc). Dodatkowo, możliwe jest połączenie okien wrzutowych odpadów z hali produkcyjnej z prasokontenerami, co również optymalizuje cały proces gospodarowania odpadami.

Bez strat surowców

Mając na uwadze zrównoważony rozwój – do którego przedsiębiorcy przykładają coraz większą wagę – firmy produkcyjne ograniczają liczbę generowanych odpadów oraz dokładnie je sortują. W pierwszym przypadku dobierają materiały, np. wykorzystywane do produkcji opakowań tak, aby zminimalizować liczbę powstających odpadów oraz nakłady w procesie ich odzysku. W drugim – dokładne wysortowanie odpadów, np. poprzez wydzielenie dodatkowych frakcji (rodzajów), pozwala zmaksymalizować wskaźnik recyklingu oraz ograniczyć koszty składowania.

Biuro, w którym odpady się nie marnują

W biurze, podobnie jak w fabryce, generowane są odpady, których potencjał jako surowców wtórnych może zostać wykorzystany pod warunkiem, że nie są traktowane jako odpady komunalne, a segregowane są na kilka frakcji i przeznaczane są do odzysku. Ponad 75 proc. odpadów produkowanych w warunkach biurowych jest wysokogatunkowym surowcem wtórnym. Dostępne są rozwiązania, które umożliwiają sortowanie odpadów na 3, 6, a nawet 11 frakcji, przy bezpiecznym zarządzaniu dokumentami poufnymi. System ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem firm i administratorów obiektów, ponieważ redukuje koszt gospodarki komunalnej (do 80 proc.), a także ogranicza czas przeznaczony przez serwis sprzątający na gospodarkę odpadami (o ok. 10-20 proc.). 

Sposoby gospodarowania odpadami dostosowywane są indywidualnie

Stosowane usprawnienia w zakresie gospodarki odpadami są optymalnie dostosowane do konkretnego przedsiębiorstwa. – Rozwiązania oparte na zrównoważonym rozwoju oraz mające na celu optymalizację kosztów i logistyki pracy mogą być stosowane zarówno przez przedsiębiorstwa produkcyjne, sieci handlowe, centra logistyczne, drukarnie czy firmy biurowe. Przedsiębiorstwa, które generują odpady, robią to w różny sposób, wytwarzając różne frakcje odpadów oraz w różny sposób zarządzają logistyką. Mają również różne możliwości. Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań poprzedzone jest dlatego audytem gospodarki odpadami w firmie. Zastosowanie rekomendacji, pozwala na uzyskanie wielu korzyści finansowych, środowiskowych czy logistycznych – mówi Nowakowska.

Edukacja pracowników w zakresie gospodarki odpadami

Wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami towarzyszy edukacja pracowników, która realizowana jest poprzez szkolenia, wydarzenia specjalne oraz materiały informacyjne, np. poradniki prawidłowego sortowania odpadów. Zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu wymaga świadomości i zrozumienia pracowników do których zadań należy gospodarowanie odpadami. Ich wiedza i zaangażowanie jest kluczowym elementem powodzenia tego procesu.

Wyodrębnienie jak największej ilości frakcji generowanych odpadów zarówno w przedsiębiorstwie jak i biurze, skrócenie drogi jaką odpady pokonują od miejsca ich wytworzenia do miejsca składowania, kompaktowanie odpadów i edukacja pracowników – to tylko niektóre z rozwiązań, z których korzystają nowoczesne przedsiębiorstwa i firmy. Dzięki stosowaniu ich troszczą się o środowisko, redukują koszty, optymalizują logistykę pracy oraz zyskują przewagę konkurencyjną.

Poleć tę stronę