Ostatni dzwonek dla firm na wpis do BDO

2018-07-17

STME_0037_office_CompQual80.jpg

Do 24 lipca 2018 r. każdy przedsiębiorca, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, musi złożyć wniosek do marszałka województwa o wpis do Bazy Danych o Odpadach (BDO). Jest to wymóg ustawowy i za jego niewykonanie grożą surowe konsekwencje.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest częścią rejestru informatycznego z informacjami o podmiotach wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Funkcjonuje pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, a za jego prowadzenie odpowiedzialni są marszałkowie województw. Rejestr ma służyć nie tylko organom administracji państwowej czy inspekcji ochrony środowiska, ale również przedsiębiorcom.

Wpis do rejestru BDO – jak go dokonać?

Obowiązek rejestracji w BDO dotyczy firm, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami. Aby uzyskać wpis do rejestru, należy złożyć wniosek do marszałka województwa. Formularze wniosków (rejestracyjny, aktualizacyjny, o wykreślenie z rejestru) są dostępne na stronie internetowej rejestru w formie edytowalnego dokumentu.

Marszałek województwa powinien dokonać wpisu do 6 miesięcy od dnia utworzenia nowego rejestru, czyli ostatecznie do 24 lipca 2018 r. Po dokonaniu wpisu przydzielany jest numer rejestrowy oraz konto przedsiębiorcy.

Dlaczego powstała Baza Danych o Odpadach (BDO)?

Celem wprowadzenia BDO jest uszczelnienie systemu ewidencjonowania odpadów oraz stworzenie nowego narzędzia dla inspektorów środowiska. Chodzi również o to, aby informacje dotyczące transferu odpadów można było na bieżąco weryfikować za pomocą internetowego rejestru. Ponadto baza ma służyć do gromadzenia danych dotyczących m.in. wprowadzonych do obiegu produktów. W przyszłości BDO będzie zbiorczą ewidencją odpadów oraz miejscem zawierającym informacje związane z ich zagospodarowaniem, ponieważ obejmie wszystkie podmioty, które są zobowiązane do jej prowadzenia.

Usprawnienia i zmiany dotyczące ewidencjonowania odpadów

To nie koniec zmian w prawie w kwestii ewidencjonowania odpadów. W planach jest wprowadzenie uszczegółowień dotyczących danych zawartych w sprawozdaniach dla marszałka województwa. Nie będzie już możliwości składania sprawozdania rocznego w formie papierowej. Zostanie to całkowicie zamienione na formę elektroniczną – dane zbiorcze będą w ten sposób przesyłane przy użyciu indywidualnego konta w BDO. Kolejne zmiany zostaną określone w nowych rozporządzeniach ministra środowiska.

Aby upewnić się, czy obowiązek wpisu do BDO dotyczy konkretnej działalności, należy sprawdzić zakres wniosku zamieszczonego na stronie Ministerstwa Środowiska.

Poleć tę stronę