Poznań: seminarium nt. prowadzenia zrównoważonej działalności

2016-03-05

Semiarium_poznan_CompQual80.jpg

Seminarium pt. „Zrównoważony rozwój – odpowiedzialne i efektywne gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie”, które odbyło się 2 marca br. w Poznaniu, jest częścią cyklu spotkań organizowanych przez Stena Recycling w Polsce oraz w krajach skandynawskich. Celem seminariów jest wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami i instytucjami na rzecz prowadzenia zrównoważonej działalności w kontekście zarządzania odpadami. Spotkanie w Wielkopolsce dotyczyło korzyści z recyklingu oraz możliwości wdrożenia przez przedsiębiorców rozwiązań z zakresu gospodarowania odpadami z wykorzystaniem środków unijnych.

Uczestnicy seminarium w Poznaniu mieli okazję poznać rozwiązania umożliwiające gospodarowanie odpadami w sposób efektywny biznesowo i środowiskowo. Piotr Bruździak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Stena Recycling, przedstawił wyniki badania Stena Recycling i PBS, dotyczące postrzegania przez firmy w Polsce swojej odpowiedzialności w zakresie zarządzania odpadami.

– Przedsiębiorcy już nie tylko mówią o potrzebie prowadzenia działalności w sposób zrównoważony, ale coraz częściej analizują pod tym kątem wszelkie aspekty swojego biznesu, także gospodarowanie odpadami.  W Stena Recycling naszym celem jest zapewnienie rozwiązań, które pozwalają tworzyć wartość dodaną zarówno dla firm jak i środowiska – mówi Piotr Bruździak.

Monika Mąkowska, Business Area Manager HW&OW w Stena Recycling, wskazała, że odpowiedzialność w gospodarowaniu odpadami polega na braniu pod uwagę kwestii biznesowych, rynkowych, środowiskowych i społecznych na każdym etapie procesu gospodarowania odpadami, a prowadzenie zrównoważonej działalności jest możliwe m.in. dzięki przeniesieniu odpadów wyżej w hierarchii sposobów postępowania. Zaprezentowane przez nią rozwiązania poparte zostały wdrożeniami Stena Recycling.

Jednym z uczestników seminarium była Marta Nowak, Specjalistka ds. ochrony środowiska z firmy Bridgestone. – Celem środowiskowej misji Bridgestone jest zapewnienie czystego środowiska naturalnego naszym dzieciom i przyszłym pokoleniom ze szczególnym uwzględnieniem 3 obszarów: harmonii z naturą, poszanowanie zasobów naturalnych oraz redukcji emisji CO2. W powyższym zakresie mieści się również racjonalne i odpowiedzialne gospodarowanie materiałami na każdym etapie ich życia, co ma ogromne znaczenie w działaniu na rzecz budowania społeczeństwa realizującego w praktyce zasady zrównoważonego rozwoju. Brak odpadów przeznaczonych do składowania i większy udział odpadów poddawanych recyklingowi i odzyskowi to nasze główne cele w zakresie gospodarowania odpadami na przyszłe lata, stąd treści przekazywane podczas seminarium, były dla mnie bardzo interesujące – opowiada. 

Uczestnicy seminarium dowiedzieli się również więcej o możliwościach pozyskania dotacji z funduszy europejskich na wdrożenie rozwiązań optymalizujących gromadzenie i segregację odpadów. Prezentację na ten temat przeprowadził Jan Żmuda z firmy doradczej A1 Europe.

– Obecne dotacje dla przedsiębiorców obracają się wokół dwóch zagadnień: przeprowadzania prac badawczo-rozwojowych i wdrażania ich rezultatów. Coraz większe znaczenie ma opracowywanie technologii i produktów optymalizujących wykorzystanie surowców oraz materiałów w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Innowacyjność rozwiązań w coraz większym stopniu wynika ze zrozumienia procesów i mechanizmów współpracy między partnerami biznesowymi oraz wsparcia ze strony nauki – mówi Jan Żmuda, Project manager w A1 Europe. 

W ramach spotkania odbyły się także indywidualne konsultacje nt. możliwości zastosowania rozwiązań na rzecz efektywnego gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie oraz uzyskania dofinansowania na ich wdrożenie.

Patronami seminarium były Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza. Kolejne spotkanie nt. prowadzenia zrównoważonej działalności i odpowiedzialnego gospodarowania odpadami odbędzie się w czerwcu w Warszawie.

Poleć tę stronę