Praktyki Stena Recycling w Raporcie "Odpowiedzialny Biznes w Polsce "

2021-04-18

FOB_raport_CompQual80.png

Opublikowany właśnie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu największy w Polsce przegląd CSR i zrównoważonego rozwoju potwierdza ogromną mobilizację i zaangażowanie w walkę z pandemią. Wiele firm, w tym Stena Recycling wdrożyło zupełnie nowe działania CSR, które miały nieść pomoc i wsparcie. W tegorocznej 19. już edycji Raportu pojawiło się aż 4 dobre praktyki Stena Recycling.

Najnowsza edycja zawiera 1958 przykładów dobrych praktyk, które zostały zgłoszone przez 225 firm, w tym 57 firm z sektora mikro, małych i średnich. Na liczbę blisko 2000 działań CSR składają się dwie grupy praktyk. Pierwsza z nich to praktyki nowe, zgłoszone po raz pierwszy do raportu. W najnowszej edycji znalazło się ich 1013. Drugą grupę stanowią praktyki długoletnie, opublikowane już w poprzednich edycjach raportu, ale realizowane w minionym roku. W tym roku było to 945 inicjatyw z zakresu odpowiedzialności biznesu.

 

W raporcie znalazły się aż 4 dobre praktyki Stena Recycling. Są to:

 • Konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego
 • Ebook Liderzy GOZ w Polsce – dobre praktyki konkursu Stena Circular Economy Award
 • Kampania Stena Recycling i Electrolux promująca cyrkularne rozwiązania
 • Wsparcie szkół podstawowych we Wschowie

Obszary ISO 26000

Działania CSR w 19. Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, podobnie jak w poprzednich edycjach, podzielone zostały na 7 obszarów, wyodrębnionych w normie ISO 26000.

 • Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej(631 dobrych praktyk) – w praktykach, pomimo różnego ich skategoryzowania, widać odpowiedź na największe wyzwania roku 2020: wsparcie służby zdrowia; pomoc dla nauczycieli i uczniów w przejściu do nauki zdalnej; otoczenie opieką seniorów, którzy poprzez obostrzenia i fakt, że stanowili jedną z grup ryzyka, stali się grupą szczególnie zagrożoną wykluczeniem.
 • Praktyki z zakresu pracy(525 dobrych praktyk) – czynnikiem wpływającym na specyfikę podejmowanych inicjatyw była przede wszystkim pandemia. Firmy wdrożyły rozwiązania, które miały wesprzeć zatrudnionych i ochronić ich przed zakażeniem koronawirusem. Pracodawcy zwracali uwagę także na zdrowie psychiczne swoich pracowników podczas lockdownu. Zaoferowały m.in konsultacje z psychologami i szkolenia dotyczące radzenia sobie ze stresem czy wspierające w zachowaniu równowagi między pracą a życiem osobistym. Firmy umożliwiały też zatrudnionym zaangażowanie w akcje pomocowe na rzecz społeczności lokalnych, grup narażonych na wykluczenie oraz personelu szpitali.
 • Środowisko(382 dobrych praktyk) – Forum Odpowiedzialnego Biznesu podkreśla istotność  kontynuacji przedsięwzięć podjętych w poprzednich latach. Zgłoszono bowiem aż 178 praktyk długoletnich (dla porównania 136 praktyk długoletnich w 2019 roku). Ważne jest również to, że ponad połowa nowych praktyk wspiera realizację 13. Celu Zrównoważonego Rozwoju, czyli dotyczy działań w dziedzinie klimatu w różnej formie.
 • Prawa człowieka(110 dobrych praktyk) – wciąż wiele miejsca w obszarze praw człowieka zajmują praktyki z kategorii „kobiety w biznesie”. Są to aktywności przeznaczone dla kobiet chcących rozwijać się zawodowo, także w obszarze nowych technologii, oraz dotyczące np. skutecznego łączenia pracy z rolami opiekuńczymi. Niezwykle istotna pozostaje tutaj kwestia równości płac.
 • Zagadnienia konsumenckie(107 dobrych praktyk) – znaczenie troski o bezpieczeństwo klientów w czasie pandemii potwierdza ostatnia z kategorii w niniejszym obszarze (zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów), w której, w porównaniu z poprzednim rokiem, pojawiło się cztery razy więcej (16) praktyk. Pandemia wpłynęła także na częstsze sięganie po nowe technologie w postaci np. ułatwienia zakupów online.
 • Uczciwe praktyki operacyjne(106 dobrych praktyk) – zgłoszone inicjatywy w dużym stopniu odzwierciedlają specyficzny dla biznesu rok 2020, w którym ze względu na pandemię konieczne było skupienie się na dostosowaniu biznesu do nowych warunków. Wiele firm zdecydowało się na wspieranie swoich dostawców i partnerów biznesowych m.in. w formie promowania ich produktów i usług, a także poprzez dzielenie się wiedzą.
 • Ład organizacyjny(97 dobrych praktyk) – podobnie jak w poprzednich edycjach, w tym obszarze dominują praktyki z zakresu etyki i zarządzania. Ponadto w obliczu pandemii wiele działań podejmowanych przez firmy było związanych z miejscem pracy, co obrazuje częstsze przyporządkowanie tych inicjatyw do ósmego z Celów Zrównoważonego Rozwoju, dotyczącego wzrostu gospodarczego i godnej pracy.

 

Wydarzenie było również okazją do uhonorowania długoletniej współpracy firm z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Za 5-letnią działalność w ramach Programu Partnerstwa dziękowano: Adamed Pharma S.A., Amica S.A., Grupa Velux, Stena Recycling. 10 lat zaangażowania świętują Siemens Sp. z o.o. oraz Skanska, natomiast 20-lecie współpracy obchodzi Provident Polska S.A. 

 

Cały raport mona pobrać ze strony: https://docs.google.com/viewer?docex=1&url=https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2021/04/Raport-OBwP_2020.pdf  

 

Poleć tę stronę