Raport roczny Grupy Stena Metall za rok finansowy 2021/2022 już dostępny

2022-12-12

Raport roczny Grupy Stena Metall_2021.png

Zapraszamy do lektury najnowszego raportu z działalności Grupy Stena Metall za rok 2021/2022, który poza wynikami finansowymi prezentuje też pozafinansowe aspekty naszej działalności, ciekawe praktyki oraz informacje dotyczące działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Miniony rok finansowy 2021/2022 cechował się niepewnością na całym świecie wszystkie spółki Grupy Stena Metall dotknęły skutki pandemii Covid-19, wojna w Ukrainie oraz rosnąca inflacja. Pomimo to, rok finansowy 2021/2022 był dobrym rokiem dla Grupy Stena Metall. Rozpoczęliśmy zarówno nowe projekty, jak i rozwijaliśmy rozwiązania służące zamykaniu obiegu surowców. Poczyniono również kolejne, duże inwestycje w recykling tworzyw sztucznych, baterii i elektroniki. Raport Annual Review & Sustainability przedstawia przykłady projektów tworzących wartość, pokazujących, w jaki sposób wraz z naszymi partnerami kreujemy innowacyjne i ekscytujące rozwiązania cyrkularne z korzyścią dla wszystkich interesariuszy i dla całego społeczeństwa.

Raport dostępny jest w formacie elektronicznym w angielskiej wersji językowej: stenametall_abhr_2022_eng.pdf (stenarecycling.pl)

Poleć tę stronę