Razem od-zyskamy lepszą przyszłość

2022-09-27

Kampania Re-creating_CompQual80.jpg

Powinniśmy sobie uświadomić, że posiadamy już materiały do produkcji nowych wyrobów – zarówno w postaci istniejących już produktów, jak i odpadów przemysłowych. W Stena Recycling stosujemy zaawansowane procesy, które pozwalają przekształcić te materiały w nowe surowce o takiej samej jakości jak surowce pierwotne, przy jednoczesnej redukcji CO2. Z każdym nowym wyrobem wykonanym z materiału z recyklingu, jesteśmy bliżej zrównoważonej przyszłości i prawdziwie cyrkularnego społeczeństwa. Poprzez kampanię Re-creating the future chcemy dać sygnał rynkowi i przypomnieć, że możemy ograniczyć negatywny wpływ na środowisko poprzez ponowne wykorzystanie materiałów. Kampania realizowana jest między innymi na rynkach: w Polsce, Szwecji, Danii, Norwegii i Finlandii.

- Przygotowując najnowszą kampanię Re-creating the future, na wszystkich rynkach, na których obecna jest Stena Recycling, chcemy pokazać i przypomnieć, że jednym z najskuteczniejszych sposobów ograniczenia wpływu na środowisko jest wykorzystanie w produkcji materiałów pochodzących z recyklingu, zamiast naturalnych surowców Ziemi. Dzięki temu nie marnujemy zasobów nieodnawialnych, oszczędzamy energię i redukujemy emisję CO2. W Stena Recycling zbieramy i poddajemy recyklingowi nawet złożone produkty – baterie, pojazdy, tworzywa sztuczne i sprzęt elektroniczny. Pamiętajmy, że materiały, których potrzebujemy, aby zbudować lepszą przyszłość, już tu są. Wszystko, co musimy zrobić, to je przetworzyć.  – podkreślił Lars Ibsen, Dyrektor Zarządzający Stena Recycling Polska.

Gospodarka obiegu zamkniętego to obecnie jeden z kluczowych trendów środowiskowych, kierunek ten będzie utrzymywał się także w kolejnych latach. Wdrażanie zasad gospodarki cyrkularnej jest istotnym elementem realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w ramach przyjętej Agendy 2030 ONZ. Aż 5 z 17 celów dotyczy rozwoju opartego na ponownym wykorzystaniu surowców, co jest podstawą gospodarki o obiegu zamkniętym. Wytwarzanie cyrkularnych rzeczy z materiałów pochodzących z recyklingu lub ponownie użytych elementów, to istotny krok ku zrównoważonej przyszłości. Tego rodzaju produkty budzą coraz większe zainteresowanie zarówno producentów, jak i konsumentów.

Przedsiębiorstwa widzą potrzebę zmian

Przedsiębiorstwa chcąc zmniejszyć wpływ wytwarzanych produktów na klimat koncentrują się na zwiększeniu wykorzystania w produkcji surowców wtórnych, projektowaniu z myślą o możliwościach naprawy, ponownym użyciu i recyklingu. Korzystanie z materiałów pochodzących z recyklingu ma znaczenie dla zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przez producenta. Wybór cyrkularnych materiałów do produkcji staje się ważną wartością marki i ma też znaczenie w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Coraz więcej przedsiębiorstw jest tego świadomych, dlatego obserwujemy szybki rozwój tego obszaru. Firmy dostrzegają również, że recykling ich produktów może przyczynić się do rozwoju rynku, także dostępności materiałów pochodzących z recyklingu, takich których same potrzebują.

- Współpraca Stena Recycling z firmą Electrolux, z którą opracowaliśmy odkurzacz wykonany w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu i komponentów, które zostały ponownie wykorzystane, to doskonały przykład wymiany doświadczeń i wiedzy dotyczącej rynku recyklingu tworzyw sztucznych. To dobry krok w kierunku przyszłości, w której zamknięty obieg materiałów odegra znaczącą rolę w procesach produkcyjnych. Projekt i kooperacja z Electrolux powstała w ramach Circular Initiative, gdzie współpracujemy z partnerami na rzecz tworzenia wiodących na świecie rozwiązań cyrkularnych – powiedział Lars Ibsen Dyrektor, Zarządzający Stena Recycling Polska.

Wiele przedsiębiorstw zadeklarowało już wykorzystanie większej ilości surowców wtórnych w procesach produkcji. Wśród nich są duże korporacje, których decyzje mają ogromny wpływ na innych – dostawców, partnerów biznesowych etc. Na przykład deklaracje Volvo Cars związane ze stosowaniem w swoich pojazdach 25% tworzyw pochodzących z recyklingu do 2025 roku to sygnał, który wpłynął na wielu podwykonawców, w tym recyklerów. Ponad 300 przedstawicieli firm uczestniczących w wydarzeniu „Od odpadów do produktów” organizowanym przez Stena Recycling wiosną 2021 roku zapytano o wykorzystanie materiałów z recyklingu w ich produktach. Nieco ponad połowa odpowiedziała, że obecnie wcale nie wykorzystują materiałów pochodzących z recyklingu lub jest ich mniej niż 50%. Tylko 16,1% deklaruje, że ich produkty zawierają ponad połowę materiałów pochodzących z recyklingu. Jednocześnie aż 39,2% uważało, że w ciągu trzech lat więcej niż połowa materiałów w ich produktach będzie pochodzić z recyklingu.

Konsumenci chcą produktów z recyklingu

Z badania zrealizowanego w styczniu 2022 roku na zlecenie Stena Recycling na pięciu rynkach (Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia i Polska) wynika, że 8 na 10 konsumentów uważa za ważne lub bardzo ważne, aby producenci wykorzystywali w swoich produktach materiały pochodzące z recyklingu.

Ponadto z badania wynika, że ich jakość i żywotność wpływa na decyzje zakupowe Klientów – aż 87% respondentów z Polski uznało za ważne to czy produkt można naprawić lub ponownie wykorzystać. Co więcej konsumenci są  gotowi zapłacić tyle samo (64%) lub nawet więcej (22%) za produkty wytworzone z odzyskanych surowców i nadające się do recyklingu.

Odpad to surowiec

Wykorzystanie odpadów jako surowców do wytwarzania produktów powoli staje się faktem, chcą tego zarówno konsumenci, jak i biznes. Natomiast wiele musi się wydarzyć w tym samym czasie. Nikt nie zainwestuje w dobrze funkcjonujący proces recyklingu na dużą skalę, jeśli nie będzie miał pewności, że znajdzie zainteresowanych zakupem materiału z recyklingu. Nikt też nie chce kupować tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, jeśli nie ma pewności, że ich dostawy są stabilne, mają odpowiednią jakość i cenę. Dlatego tak obiecujące są informacje o współpracy między dużymi firmami, które zapowiadają zwiększenie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu. Do września 2019 roku ponad 100 firm i organizacji z Unii Europejskiej zadeklarowało, że do roku 2025 użyje w produkcji co najmniej 10 milionów ton plastiku pochodzącego z recyklingu. Już sama ta inicjatywa może spowodować wzrost rynku UE o 150%. Chcąc zabezpieczyć te potrzeby – Stena Recycling inwestuje w nowe rozwiązania umożliwiające recykling odpadów przemysłowych na dużą skalę. To inwestycje związane zarówno z rozwojem istniejących już instalacji pozwalających odzyskiwać złom stalowy, aluminium czy miedź, jak również zupełnie nowe – linie do przetwarzania folii LDPE i produkcji regranulatu czy zakłady recyklingu baterii – w tym odzyskiwania cennych surowców z baterii litowo-jonowych.

- Najbardziej pożądaną drogą jest zamykanie obiegu surowca w obrębie jak najmniejszej liczby podmiotów. Dzięki temu oszczędzamy naturalne złoża surowców, ale również znacznie redukujemy emisje CO2 wytwarzaną w czasie transportu do poszczególnych przedsiębiorstw oraz co ważne -ponownie wykorzystujemy odpad. Przykładem ciekawej współpracy jest projekt trzech firm: Castorama, Deko Eko i Stena Recycling w ramach którego powstały Eko logiczne doniczki, czyli cyrkularny produkt, wytworzony z odpadu folii LDPE. – dodał Lars Ibsen.

Recykling ma znaczenie. We Wschowie w Centrum Recyklingu Elektroniki Stena Recycling odzyskuje rocznie ponad 700 ton miedzi  i 10 000 ton złomu z odpadów elektronicznych, które następnie trafiają między innymi do polskich hut. Także dzięki wyspecjalizowanej linii do recyklingu folii LDPE w zakładzie przetwarzane jest do 15 tysięcy ton folii opakowaniowej rocznie. To sprawia, że Stena Recycling przyczynia się do rozwoju gospodarki cyrkularnej.

Poleć tę stronę