Mamy nowy certyfikat REDCert!

2021-03-30

redcert_eu_CompQual80.jpg

REDcert to standard certyfikacji zrównoważonego rozwoju biomasy stosowany w Unii Europejskiej.

W lutym przeszliśmy audyt recertyfikacyjny i uzyskaliśmy certyfikat REDCert na kolejny rok. REDcert daje możliwość obrotu różnego rodzaju produktami (zboża, nasiona oleiste, odpady roślinne, olej roślinny, spirytus rolniczy) do firm zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją biopaliw transportowych. Posiadanie certyfikatu REDcert jest kluczowym warunkiem sprzedaży biomasy na cele energetyczne. Dla Stena Recycling certyfikat REDCert oznacza możliwość zagospodarowania odpadów z przemysłu piekarniczo-cukierniczego w procesie odzysku w instalacjach produkujących bioetanol, co wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego. Udokumentowane odpadowe pochodzenie biomasy jest szczególnie promowane w łańcuchu produkcji biopaliw transportowych, gdyż ślad węglowy dla substratu odpadowego jest znacznie niższy niż dla celowej uprawy. Uzyskanie certyfikatu było możliwe dzięki transparentnemu procesowi, sprawdzonym dostawcom oraz spełnieniu wysokich wymagań w zakresie sposobów postępowania z odpadami. Coroczną recertyfikację w Stena Recycling poprzedza szereg audytów wewnętrznych. Certyfikacja daje pewność, że firma zachowuje najwyższe standardy w tym obszarze.

 

System REDcert to system certyfikacji zrównoważonego rozwoju produkcji biopaliw i biopłynów, takich jak: estrów, etanolu, oleju roślinnego itp. Został stworzony w 2010 roku w Niemczech i zyskał uznanie Federalną Agencję ds. Rolnictwa i Żywności (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung – BLE). REDCert został opracowany zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/28 w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych. W jej zakres wchodzi cały łańcuch produkcji biopaliw, w tym biopłynów oraz biogazu, począwszy od produkcji rolnej i sprzedaży biomasy roślinnej, przez jej magazynowanie i przetwarzanie, aż po ostateczne wprowadzenie biopaliw do sprzedaży (handel).

Poleć tę stronę