SAMOCHÓD ŹRÓDŁEM CENNYCH MATERIAŁÓW

2016-12-05

closing circule_maly_CompQual80.jpg

W 2015 r. wyprodukowano na świecie ok. 90 mln samochodów, w tym ok. 540 tys. w Polsce. Jednocześnie w tym samym roku ponad 430 tys. aut w naszym kraju zostało wyrejestrowanych. Tak duża liczba pojazdów to źródło wielu wartościowych materiałów, które mogą żyć w nowych produktach. Pozwala to oszczędzić surowce naturalne oraz energię

Wiele elementów samochodu ma wartość surowcową, dlatego istotne jest efektywne odzyskiwanie materiałów. Każdy samochód składa się m.in. z metali (77%), tworzyw sztucznych (8%) oraz innych surowców. Materiały te mogą zostać ponownie wykorzystane w nowych produktów. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego Rady 2000/53/WE dnia 18 września 2000 r. sprawie pojazdów wycofanych eksploatacji zakłada, że od 1 stycznia 2015 r. poziom odzysku materiałów z wycofanych  z użycia samochodów powinien wynosić co najmniej 95%, natomiast recyklingu – 85%.

Recykling samochodu rozpoczyna się w momencie przekazania wyrejestrowanego auta do specjalistycznej stacji demontażu. W pierwszej kolejności usuwane są z niego płyny eksploatacyjne takie, jak: oleje czy paliwo. Następnie demontowane są poszczególne podzespoły, tj. akumulator, koła, elementy oświetlenia. Otrzymane materiały zostają posegregowane na grupy, które mogą zostać ponownie wykorzystane lub przetworzone. Specjalistyczne instalacje montowane w nowoczesnych zakładach recyklingu usprawniają proces rozdrabniania karoserii samochodu, a także oddzielania metali od innych surowców. Odzyskane materiały trafiają do odpowiednich podmiotów, które wykorzystują je w  produkcji nowych produktów.

Recykling pojazdów ma ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwojudlatego poszukiwane są najlepsze 
metody odzysku materiałów samochodów, jak również podnoszone są wymagania prawne dotyczące ich recyklingu
Wyzwaniem jest znalezienie najlepszych najskuteczniejszych technologii, które pozwolą na maksymalny odzysk materiałów. samochodów uzyskiwanych jest obecnie 30 różnych rodzajów materiałów. Są one cennym surowcem, który może być powtórnie wprowadzony do obiegu – mówi Piotr Ślusarz, Dyrektor Sprzedaży Outbound i Produkcji w Stena Recycling Polska.

Obecnie na świecie opracowuje się technologie umożliwiające jak największy odzysk materiałów oraz części z samochodów wycofanych z eksploatacji, np. akumulatorów litowo-jonowych. Jest to jeden  z najprężniej rozwijanych obszarów ze względu na niewielkie zasoby litu dostępne w środowisku naturalnym, a także wzrost liczby aut wykorzystujących technologię hybrydową. Powstające aktualnie nowoczesne zakłady recyklingowe stosujące innowacyjne rozwiązania umożliwiają zwiększenie efektywności recyklingu pojazdów.

Poleć tę stronę