Skuteczne działania Stena Recycling w czasie pandemii

2020-05-20

corona_1280x400_en_compqual80_CompQual80.png

Bezpieczeństwo pracowników oraz partnerów i kontrahentów a także osób przebywających na terenie oddziałów firmy jest priorytetem Stena Recycling. Natychmiast po ogłoszeniu stanu epidemicznego wprowadzono nowe zasady organizacji pracy, zarówno w oddziałach jak i te dotyczące personelu administracyjnego. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy całego zespołu, które w efekcie pozwoliły zachować ciągłość produkcji a jednocześnie uniknąć w firmie przypadków zarażenia koronawirusem. Wprowadzone rozwiązania są zgodne z zaleceniami służb sanitarnych.

Stena Recycling jest częścią międzynarodowej grupy.  W zapobieganiu skutkom pandemii w firmie, wykorzystano jeden z fundamentów – ugruntowaną kulturę bezpieczeństwa. Firma pracuje nad nią i rozwija od wielu lat. Szeregu środków ochrony osobistej pracownicy Stena Recycling używają na co dzień, te procedury są ściśle przestrzegane, stąd dodatkowe zabezpieczenia czy na przykład możliwość pracy z domu, którą testowano już wcześniej wprowadzono bardzo szybko. Zreorganizowano także sposoby pracy w oddziałach firmy i na placach produkcyjnych.

Bezpieczeństwo pracowników

W ramach ograniczenia kontaktów i utrzymania dystansu społecznego Stena Recycling wprowadziła dla pracowników administracji możliwość pracy z domu. Testowane już w tym obszarze wcześniej rozwiązania zostały wdrożone z dnia na dzień, przy czym w szwedzkiej centrali firmy – jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemii. W części zakładów wprowadzono obowiązkowe sprawdzanie temperatury wchodzących na teren osób. Pracownicy w oddziałach firmy otrzymali środki ochrony indywidualnej oraz dokładne instrukcje ich stosowania. Do minimum ograniczono spotkania z Klientami i całkowicie zrezygnowano ze spotkań produkcyjno-handlowych. Jedną z istotnych zmian zaimplementowanych w oddziałach produkcyjnych była reorganizacja czasu i systemu pracy. Wprowadzono system zmianowy tam, gdzie było to możliwe, a odstępy pomiędzy wejściami poszczególnych zmian na teren zakładu zwiększono do pół godziny, by wyeliminować możliwość kontaktu pomiędzy pracownikami. Każdy pracownik ma przypisaną własną maszynę, a jeżeli dzieli ją z kimś na innej zmianie, ma obowiązek jej dezynfekcji.  W zakładach obowiązuje także zasada utrzymania bezpiecznej odległości, zarówno w trakcie pracy, jak i w czasie przerw i posiłków. Oddziały zakupiły również nakładki na klawiatury oraz szyby plexi aby oddzielić Klienta od osoby obsługującej.

Produkcja i Logistyka

Kierowcy używają maseczek ochronnych oraz rękawiczek jednorazowych. Ograniczyliśmy do minimum przekazywanie dokumentów papierowych. Nasi kontrahenci przekazują faktury drogą elektroniczną a wewnętrzne dokumenty, tzw. CMR wypełniane są przez nasz dział administracji, zamiast przez kierowców. Niezbędne dokumenty przekazywane są w codziennie wymienianych koszulkach, natomiast informacje z systemu BDO przekazywane są drogą mailową lub z wykorzystaniem MMS bezpośrednio na telefon.

W ramach dzielenia się dobrymi praktykami, funkcjonującego od wielu lat w naszej firmie, Dział Operacji stworzył i raz w tygodniu aktualizuje bazę dobrych praktyk dotyczących prewencji koronawirusa. Pozwala ona oszczędzić managerom czas przeznaczony na przeglądanie baz wszystkich oddziałów, skupiając się na najlepszych przykładach, możliwych do zaimplementowania w ich zakładach.

Wszelkie przykłady usprawnień przekazywane są również Koleżankom i Kolegom z pozostałych krajów grupy Stena Recycling. Współpraca, dzielenie się wiedzą i przede wszystkim bezwzględne przestrzeganie wprowadzonych rozwiązań są w stanie zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników. Podejmując je chronimy siebie, współpracowników jak również nasz biznes i miejsca pracy.

Pomimo wprowadzenia bezpiecznych rozwiązań wpływających na sposób pracy i produkcji, Stena Recycling nadal realizuje usługi gospodarowania odpadami dla wielu przedsiębiorstw i dostarcza wymagany kontraktami materiał dobrej jakości do odbiorców takich jak huty, odlewnie, papiernie czy instalacje dla odpadów niebezpiecznych.

Pobierz naszą inforgrafikę pokazującą przykłady działań Stena Recycling ograniczających rozprzestrzenianie się COVID-19

Poleć tę stronę