Najlepsze praktyki wspierające cyrkularny model gospodarki w Polsce - rozstrzygnięto konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego

2018-03-22

SCEA gala_CompQual80.jpg

Wykorzystanie odpadów w postaci zużytej ziemi na produkt uboczny, edukacja ekologiczna jak pozbyć się niepotrzebnych przedmiotów czy kompostomat jako samowystarczalne energetycznie urządzenie – to tylko niektóre ze zwycięskich projektów w pierwszej edycji konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Uroczyste wręczenie nagród w projekcie odbyło się 22 marca w Warszawie. Poza spotkaniem z laureatami wydarzenie stało się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji w gronie ekspertów na temat najskuteczniejszych działań na rzecz gospodarki cyrkularnej w Polsce.

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) to światowy trend, który z roku na rok coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Koncepcja GOZ polega na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów i minimalizowaniu negatywnego wpływu wytwarzanych produktów na środowisko. W proces upowszechniania idei gospodarki cyrkularnej zaangażowała się Stena Recycling, która jest organizatorem konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Ma on na celu promocję przedsiębiorstw, stosujących rozwiązania z obszaru GOZ, jak również aktywizację innych firm i jednostek naukowych do projektowania i wdrażania dobrych praktyk w tym zakresie. Partnerami merytorycznymi konkursu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Koalicja na Rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego „Reconomy”.

Pomimo ogromnych korzyści gospodarczych i społecznych związanych z tą ideą, w Polsce, gospodarka cyrkularna jest wciąż mało popularna. Stąd pomysł na konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego, który stał się platformą do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu GOZ. Wysoka wartość merytoryczna zgłoszeń, które otrzymaliśmy wskazuje, że przedsiębiorcy poszukują oraz wdrażają ciekawe i innowacyjne rozwiązania. Dzięki takim projektom jak nasz chcemy nagradzać i promować działania, które są dobrymi i inspirującymi praktykami. Mamy nadzieję wspierać dzięki temu kolejne firmy przy opracowywaniu własnych modeli biznesowych wpisujących się w ideę GOZ– mówi Piotr Bruździak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Stena Recycling.

Wydarzenie uświetnili swoją obecnością eksperci z obszaru GOZ: dr inż. Michał Jan Cichy ze Stowarzyszenia Polski Ruchu Czystszej Produkcji, który mówił o najciekawszych przykładach gospodarki cyrkularnej w Polsce i na świecie oraz dr Mateusz Lewandowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który mówił o tym jak odpowiedzieć sobie na pytanie „Czy mój model biznesowy na pewno jest zgodny z zasadami GOZ?”. 

Pięciu laureatów – pięć pomysłów na rozwiązania z obszaru GOZ

W konkursie Stena Circular Economy Award, skierowanym do firm oraz studentów przewidziano trzy kategorie, a w każdej z nich nagrodzono:

  • w kategorii Przedsiębiorstwo – praktyka:

- nagroda główna dla ZT Kruszwica za projekt „Przekwalifikowanie odpadów na produkt uboczny”

- wyróżnienie dla Grupy VELUX za projekt „Wykorzystanie surowca drzewnego do produkcji energii cieplnej”

  • w kategorii Przedsiębiorstwo – promocja:

- nagroda główna dla Studio 102 za projekt „Z GŁOWĄ / Pozbądź się wszystkiego co nie jest ci potrzebne”

  • w kategorii Student:

- nagroda główna dla Karoliny Ceglarz z Politechniki Śląskiej za projekt „Kompostomat”

- wyróżnienie dla Mateusza Perzanowskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za projekt „Śmieci w sieci”

Cieszymy się, że nasza praktyka została doceniona przez Jury. To umacnia nas w przekonaniu, że działania opierające się na racjonalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych są istotne w kontekście zmiany modelu firmy na model oparty o gospodarkę obiegu zamkniętego. Sądzę, że takie inicjatywy jak Stena Circular Economy Award są istotne z punktu widzenia firm, ponieważ pokazują, że wdrażanie rozwiązań GOZ jest ważną modyfikacją sposobu myślenia, przynosi korzyści i jest społecznie oczekiwane – mówi Jerzy Nowacki z firmy ZT Kruszwica.

Liderzy GOZ wciąż poszukiwani

W ramach konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego przeprowadzono badanie, którego celem było sprawdzenie świadomości Polaków na temat GOZ. Mimo że tylko 28% Polaków słyszało o pojęciu gospodarki cyrkularnej to większość, po zapoznaniu się z definicją GOZ, pozytywnie podchodzi do tej koncepcji i jej wdrażania w codziennym życiu. 69% chciałoby, aby ich ulubione produkty pochodziły ze zrównoważonej produkcji (były zaprojektowane i wytworzone wg zasad GOZ). Tyle samo z nich gdyby miało możliwość, chętnie dowiedziałoby się czy firma, z której usług lub produktów korzystają, działa na rzecz wprowadzania GOZ. Podobny odsetek (65%) jest skłonny zmienić swoje przyzwyczajenia konsumenckie tzn. zrezygnować z produktów ulubionej firmy, i zacząć korzystać z usług innej firmy, która dobrowolnie wdraża zasady GOZ. Prawie 60% uważa także, że ich wybory jako konsumenta mają wpływ na wdrażanie zasad GOZ przez firmy.

Zarówno samo badanie, jak i konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego wskazują na potrzebę współpracy konsumentów i przedsiębiorców w obszarze GOZ. Dlatego też rozwijamy naszą inicjatywę i ogłaszamy drugą edycję konkursu. Już teraz zapraszamy do udziału wszystkich przedsiębiorców i studentów, którym bliskie są rozwiązania z obszaru gospodarki cyrkularnej – informuje Piotr Bruździak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Stena Recycling.

Konkurs Stena Circular Economy Award jest odpowiedzią na potrzebę transformacji gospodarki linearnej na cyrkularną. Ze względu na niekorzystne skutki stosowania obecnych modeli gospodarczych GOZ jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej. W chwili obecnej trwają prace nad strategią wdrażania GOZ w Polsce, a 23 lutego 2018 roku zakończyły się konsultacje społeczne mapy drogowej GOZ, koordynowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Poleć tę stronę