Stena Partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu

2016-02-08

FOB_logo-male.jpg

Stena Recycling została Partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, pozarządowej organizacji zajmującej się upowszechnianiem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.

Nawiązana współpraca ma na celu wspólną promocję działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Partnerzy strategiczni FOB to firmy, które mogą pochwalić się określonym dorobkiem w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu, chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi oraz zobowiązują się długofalowo wspierać rozwój tej idei w Polsce. W Stena Recycling przywiązujemy dużą wagę do tego, by prowadzone przez firmę działania były realizowane z zachowaniem troski Biznes, Pracowników, Klientów, Środowisko i Społeczeństwo. Przejawia się to nie tylko w naszej codziennej działalności związanej z wdrażaniem kompleksowych rozwiązań gospodarowania odpadami, ale także w działaniach edukacyjnych w zakresie recyklingu. Przystąpienie do FOB jest częścią strategii komunikacyjnej związanej z naszym nowym pozycjonowaniem: Wspólnie tworzymy wartość. It starts here. Mamy nadzieję, że dzięki partnerstwu z FOB będziemy mogli wspólnie jeszcze skuteczniej promować i działać na rzecz zrównoważonego rozwoju.

FOB to organizacja typu think-and-do-tank, działająca od ponad 15 lat. Jest rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Wydawany przez nią raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, realizowane programy i projekty upowszechniają działania CSR w Polsce.  Prowadzona przez Stena Recycling Stena EkoStacja była doceniona przez FOB w latach 2012, 2013 oraz 2014.  

Poleć tę stronę