Stena Recycling dołączyła do programu Climate Leadership!

2022-03-22

ver2_baner_logo_CL_CompQual80.png

Stena Recycling przystąpiła do III edycji programu Climate Leadership, który zrzesza liderów biznesu dążących do wypracowania nowych rozwiązań na rzecz poprawy klimatu. Dzięki dołączeniu do programu, możemy zwiększyć swój wpływ na tworzenie zrównoważonej przyszłości.

Dbałość o zasoby jest podstawą działalności Stena Recycling, dlatego niezwykle ważne jest włączanie się w inicjatywy, których celem jest pomoc w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Programem, który wpisuje się w to założenie, jest Climate Leadership powered by UN Environment Programme. Pomysłodawcami programu są Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz profesor Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. Natomiast organizatorem programu Climate Leadership jest Centrum UNEP/GRIDWarszawa, czyli instytucja zajmująca się wspieraniem działań na rzecz ochrony środowiska oraz pozyskiwaniem informacji na temat najnowszych technologii informacyjnych. Program Climate Leadership zrzesza ekspertów oraz liderów biznesu, tworząc w ten sposób społeczność, która wspólnie ma szanse kreować nowe rozwiązania, tworzące usprawnienia w łańcuchu dostaw i jednocześnie zmniejszające ingerencje w środowisko naturalne.

Inicjatywa ta zgromadziła już blisko 130 ekspertów specjalizujących się w różnych obszarach ochrony środowiska – między innymi gospodarce obiegu zamkniętego, nowych technologii i innowacji na rzecz klimatu, jak również efektywności surowcowej i energetycznej. W poprzednich edycjach programu wzięły udział między innymi takie firmy jak: Orange, BNP Paribas, Ergo Hestia, Samsung, czy Allegro.

W ramach programu odbyło się już pierwsze spotkanie, podczas którego przedstawiciele Stena Recycling wraz z gronem 30 ekspertów omówili kwestie związane z metodologią obliczania śladu węglowego i redukcją zużycia energii. Zwrócono również uwagę na ciekawe rozwiązania z obszaru użycia paneli fotowoltaicznych. Merytoryczna dyskusja pozwoliła na wymianę informacji i doświadczeń, a także stanowiła inspirację do podejmowania dalszych działań na rzecz klimatu.

- Uczestnictwo w programie stwarza dla Stena Recycling możliwość podejmowania kolejnych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju i implementacji innowacyjnych zmian. Pomoże również wyznaczyć nowe cele środowiskowe, a dzięki konsultacji z ekspertami, przygotować najbardziej efektywny plan osiągnięcia tych założeń. – mówi Aleksandra Surdykowska, PR & Marketing Manager w Stena Recycling.

Uczestnictwo Stena Recycling w programie zakończy się przyjęciem konkretnego zobowiązania którego realizacja będzie miała wpływ na walkę z kryzysem klimatycznym.

Poleć tę stronę