Stena Recycling – najbardziej zrównoważoną marką w Szwecji!

2018-11-29

Stena Recycling została uznana za najbardziej zrównoważoną markę roku 2018 w Szwecji. Ranking B2B Sustainable Brand Index jest tworzony przez SB Insight na podstawie wywiadów z managerami dużych firm.

 

- To wspaniale, że nasz wieloletni wysiłek na rzecz kształtowania gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez efektywne i zrównoważone zarządzanie zasobami został doceniony. Coraz więcej Klientów mówi nam, że współpraca ze Stena Recycling tworzy zrównoważoną wartość. Jest to nas na inspiracją do kontynuacji działań w zakresie optymalizacji recyklingu – mówi Kristofer Sundsgård, Dyrektor Zarządzający Stena Recycling w Szwecji.

Stena Recycling została nagrodzona za działalność w obszarze budowania gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez traktowanie odpadów jako istotny zasób. Firma podnosi kwestie związane z wyzwaniami stojącymi przed naszym społeczeństwem i promuje zrównoważony rozwój w konkretny sposób.

- Oczywiście, jesteśmy bardzo dumni z otrzymania nagrody, ale nie chodzi tylko o nas jako firmę recyklingową. Uważam to za dowód, że zarządzanie zasobami i recykling stanowią wyższy priorytet dla całego skandynawskiego przemysłu. To pozytywny rozwój, który prowadzi nas do bardziej zrównoważonego społeczeństwa świadomego istoty zamkniętego obiegu zasobów. Współpraca biznesowa umożliwia ten rozwój i jest drogą do zrównoważonego świata – dodaje Kristofer Sundsgård.

Nagroda została przyznana 29 listopada podczas gali organizowanej przez SB Insights w Sztokholmie.

Więcej informacji może udzielić:

Malin Baltzar, Sustainability Manager at Stena Recycling, +46 727 254 556

 

Malin Baltzar, Stena Recycling

Poleć tę stronę

 SUSTAINABLE BRAND INDEX

O B2B Sustainable Brand Index:

Celem indeksu Zrównoważonej Marki B2B jest podkreślanie wartości budowania zrównoważonej marki i podnoszenia świadomości w zakresie zagadnień zrównoważonego rozwoju. Badanie konsultowane jest z managerami ds. zakupów firm o rocznej sprzedaży przekraczającej 500 milionów koron na rynku szwedzkim.

SUSTAINABLE BRAND INDEX

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój to motywacja do działania i oczywisty element naszej działalności, której podstawę stanowią wartości, dialog z interesariuszami i Kodeks Postępowania. Pomagamy klientom i partnerom zwiększyć poziom recyklingu i odzysku a tym samym w naturalny sposób przyczyniamy się do wdrażania idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, opartej na wielokrotnym użyciu materiałów.

Czytaj więcej