Stena Recycling Polska z pierwszą Strategią zrównoważonego rozwoju

2023-03-13

1280x400_life-halosep-objectives_CompQual80.jpg

W grudniu 2022 roku po raz pierwszy w naszej firmy przyjęliśmy Strategię zrównoważonego rozwoju 2025. To kolejny, ambitny krok w działaniach związanych z zarządzaniem zrównoważonym rozwojem w naszej firmie. Strategia w perspektywie do 2025 roku wyznacza ambitne kierunki i cele w czterech obszarach działania.

Jako lider w swojej branży dostrzegamy dynamicznie rosnące zainteresowanie zrównoważonym rozwojem. Z jednej strony jest ono spowodowane rosnąca liczbą nowych regulacji prawnych, z drugiej strony rosnącą świadomością zarówno biznesu jak i finalnych konsumentów. Biznes coraz częściej zmierza do transformowania swojej działalności na przyjazną dla środowiska naturalnego i odpowiedzialną społecznie. Natomiast konsumenci deklarują, że woleli by kupować i korzystać z przyjaznych dla natury produktów i usług. Dlatego wychodząc naprzeciw tym trendom, po to żeby jak najlepiej spełniać potrzeby naszych klientów, jak również budować w nich świadomość idei zrównoważonego rozwoju zdecydowaliśmy się przygotowanie takiego dokumentu na polskim rynku.

Strategia podzielona jest na cztery obszary, z których każdy odpowiada potrzebą określonego grona interesariuszy naszej firmy.  Odpowiedzialny Partner to obszar, w którym koncentrujemy się na relacjach z naszymi Partnerami Biznesowymi, etycznym działaniu i procesach wewnątrz organizacji, w tym także naszym dążeniu do redukcji emisji w zakresach 1,2 i 3. Cyrkularny Biznes to obszar, w którym idee GOZ (gospodarki o obiegu zamkniętym) będziemy realizować zarówno w działaniach własnych, jak i procesach i działaniach realizowanych wspólnie z naszymi Klientami, dla których świadczymy kompleksowe usługi gospodarowania odpadami. Nowoczesny Pracodawca to obszar, w którym jeszcze ambitniej zadbamy o naszych pracowników w takich sferach jak bezpieczeństwo zdrowie oraz różnorodność i inkluzja społeczna. Dobry Sąsiad to z kolei obszar, w którym będziemy ograniczać  ewentualne negatywne oddziaływanie działalności biznesowej na najbliższe otoczenie naszych oddziałów oraz aktywnie działać i inwestować na rzecz lokalnych społeczności.

„Opracowana przez Stena Recycling Polska Strategia zrównoważonego rozwoju 2025 to ambitne, zorientowane na Klienta podejście do integracji zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach działalności biznesowej. Jest to rozszerzenie strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Stena Metall uwzględniające praktyczne podejście i lokalną perspektywę do zarządzania zrównoważonym rozwojem. Strategia określa szczegółowy plan działania w zakresie priorytetowych kwestii zrównoważonego rozwoju, pokazując pozycję Stena Recycling jako wiodącego partnera w transformacji na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym”.
Anna Sundell Head of Sustainability & Communications w Stena Metall

Zapraszamy do lektury dokumentu i zapoznania się z artykułem Larsa Ibsena, Dyrektora Zarządzającego Stena Recycling “Odpowiedzialność mamy w naszym DNA”.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Stena Recycling

Poleć tę stronę