Stena Recycling przyjęła zobowiązanie klimatyczne w ramach Climate Leadership

2022-09-25

CL-logouczestnika  kopia (1)_CompQual80.png

Stena Recycling realizuje działania na rzecz neutralności klimatycznej, wdrażając mierzalne rozwiązania. We współpracy z ekspertami programu Climate Leadership przyjęła zobowiązanie, którego celem jest zmniejszenie śladu węglowego.

Dołączając do grona liderów biznesu III edycji programu Climate Leadership, Stena Recycling podjęła się pracy nad zobowiązaniem klimatycznym, obejmującym cel i szczegółowy plan, przy wsparciu ekspertów programu.  

Realizując założenia projektu, Stena Recycling zdecydowała się na zróżnicowane działania - głównym z nich jest uruchomiony w styczniu ’21 program Energia do zmiany, który stał się częścią III edycji inicjatywy Climate Leadership. 

Program skupia się na dwóch głównych aspektach: redukcji zużycia energii oraz redukcji emisji CO2. W ramach programu, w wielu lokalizacjach, lokalne zespoły w trakcie warsztatów zidentyfikowały potencjalne działania i obszary zużywające zbyt dużo energii, a następnie zaplanowały wdrożenie konkretnych rozwiązań mających na celu poprawę bilansu energetycznego, takich jak instalacja paneli fotowoltaicznych, wymiana oświetlenia na LED, wymiana ogrzewania czy modernizacja wybranych obszarów produkcji. Pierwszym zakładem, w którym zrealizowano założenia projektu, zostało Centrum Recyklingu Elektroniki we Wschowie. 

W ramach programu Climate Leadership przedstawiciele Stena Recycling aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach takich jak: panel poruszający kwestie obliczania śladu węglowego i redukcję zużycia energii, oraz III Doroczna Konferencja Climate Leadership: „Dlaczego klimat?”. Podczas konferencji zaprezentowano 3 perspektywy walki z kryzysem klimatycznym: Globalne wyzwania – europejska współpraca; Globalne wyzwania – lokalne problemy oraz Przywództwo dla klimatu – klimat dla przywództwa. Podczas panelu o przywództwie dla klimatu przedstawiciele Stena Recycling, wraz z pozostałymi uczestnikami 3 edycji programu, mieli okazję do omówienia doświadczeń, ciekawych dyskusji i zadeklarowania zobowiązań klimatycznych.  

Stena Recycling współpracując z ekspertami Programu wypracowała plan ograniczenia śladu węglowego, by ograniczyć negatywny wpływ biznesu na środowisko i aktywnie przeciwdziałać zmianom klimatu. 

Zobowiązanie klimatyczne Stena Recycling Polska: 

Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa m.in w oparciu o obniżenie zużycia energii o 15% w przeciągu 5 lat oraz wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  

 

“Każdego dnia dostarczamy naszym klientom najlepsze rozwiązania w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego i wspieramy ich w realizacji celów środowiskowych i biznesowych. Przystępując do lokalnych i międzynarodowych inicjatyw podejmujemy również wyraźne zobowiązanie do zmniejszenia naszego śladu klimatycznego, wzięcia odpowiedzialności za to, co możemy zrobić, aby prowadzić naszą działalności ograniczając emisję dwutlenku węgla. Uczestnictwo w programie Climate Leadership stwarza dla Stena Recycling możliwość podejmowania kolejnych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju i implementacji innowacyjnych zmian. Pomoże również wyznaczyć nowe cele środowiskowe, a dzięki konsultacji z ekspertami, przygotować najbardziej efektywny plan osiągnięcia tych założeń.” - Anna Wójcik-Przybył, Dyrektor ds. Ochrony Środowiska w Stena Recycling 

Link: Climate Leadership  

* Climate Leadership to koordynowany przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa program budujący społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Celem programu jest inspirowanie firm, prowadzących działalność w Polsce, do podejmowania konkretnych oraz odważnych wyzwań. W trzeciej edycji Climate Leadership wzięło udział 15 firm, które wspierali eksperci ze świata nauki, administracji oraz organizacji pozarządowych w podejmowaniu zobowiązań klimatycznych. 

  

Poleć tę stronę