Stena Recycling wraz z SPCC podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2023 w Katowicach.

2023-05-18

Intro image ekg 2_CompQual80.png

W tym roku, aby podkreślić znaczenie współpracy polsko-nordyckiej, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza wspólnie z ambasadami krajów nordyckich była gospodarzem debaty panelowej "Zielona transformacja - perspektywa regionów i miast”, oraz Nordic Green Meeting Point, standu w przestrzeni wystawienniczej, miejsca inspiracji, wymiany wiedzy, dyskusji i spotkań z ekspertami. Stena Recycling została partnerem tego wydarzenia

Nordic Green Meeting Point – strefa spotkań w przestrzeni wystawienniczej EKG

Nordic Green Meeting Point odwiedziło ponad tysiąc uczestników kongresu. Przestrzeń ta tętniła życiem przez cały czas trwania kongresu. Między panelami uczestnicy chętnie wykorzystywali wygodnie zaaranżowaną strefę wypoczynku do spotkań networkingowych. Dużym zainteresowaniem cieszył się program spotkań z ekspertami „Expert Talks”. Łącznie Nordic Green Meeting Point odwiedziło ponad tysiąc osób.

Relacje ze wszystkich rozmów z ekspertami, w tym również z Larsem Ibsenem, Dyrektorem Zarządzającym Stena Recycling dostępne są na kanale SPCC YouTube.

Debata panelowa SPCC: Zielony wzrost jako kierunek rozwoju miast i regionów. Nowe szanse dla polsko-skandynawskiej współpracy.

W pierwszej części debaty ambasadorowie krajów nordyckich zaprezentowali najważniejsze obszary już istniejącej i potencjalnej polsko-nordyckiej współpracy w obszarze zielonej transformacji.

W drugiej części debaty przedstawiciele biznesu i Miasta Warszawa skupili na najważniejszych z perspektywy miast i jego mieszkańców działaniach i praktykach w obszarach budownictwa, elektromobilności i gospodarki cyrkularnej.

Miasta, często postrzegane jako obszary generujące problemy, mają w rzeczywistości potencjał by stać się istotną siłą napędzającą zieloną i sprawiedliwą transformację. Podczas debaty SPCC prelegenci wskazywali, że obszary miejskie stanowią nie tylko część problemu, ale też część rozwiązania. To co czyni wymianę doświadczeń na poziomie regionalnym tak cenną jest ich praktyczny, ponadnarodowy wymiar. To właśnie miasta i regiony, jako akceleratory zielonego i inkluzywnego wzrostu, odgrywają ważną rolę we współpracy międzynarodowej.

Elektromobilność

Rozwój elektro mobilności to mniejsze emisje,  ale też duże wyzwania związane z długofalowym wpływem produkcji baterii na zasoby pierwiastków ziem rzadkich.
Lars Ibsen, CEO Stena Recycling Poland wskazywał tu rolę drugiego „R”. „Reuse” w przypadki baterii też jest możliwe wykorzystuje je jako magazyny energii, przedłużając cykl życia produktów, zanim przyjdzie czas na „Recycle”. 

Gospodarka cyrkularna

Jak wskazywali prelegenci Unia Europejska stawia ambitne, jednak wykonalne cele w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności recyklingu tworzyw sztucznych.

"Trzeba sobie powiedzieć wprost – abyśmy nie utonęli w śmieciach, potrzebujemy kompleksowych rozwiązań, które zmienią infrastrukturę odpadową z obecnej – liniowej w gospodarkę cyrkularną. Potrzebujemy holistycznego podejścia, które łączy usprawnienie dotychczasowych systemów zbiórki odpadów w ramach różnych frakcji oraz ich sortowania, a także dodanie nowych elementów jak system kaucyjny czy sortowanie całego strumienia odpadów zmieszanych" - podkreślała Anna Sapota, wiceprezes ds. public affairs dla Europy Północno-Wschodniej w grupie TOMRA.

Doskonałym przykładem sprawnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami jest np. Norwegia, która dzięki między innymi działającemu tam systemowi kaucyjnemu, osiąga ponad 90%-owe wskaźniki zbiórki opakowań napojowych.

Budownictwo

Budownictwo odgrywa  kluczową rolę w zielonej transformacji, a miasta mają do dyspozycji potężne narzędzia. Umiejętne wykorzystanie siły nabywczej do wspierania innowacyjnych rozwiązań w przetargach może skutecznie przyspieszyć redukcję emisji. Zielone rozwiązania muszą być po prostu opłacalnym biznesem.

To od decyzji inwestorów, władz miast i przedstawicieli firm zależy, w jakiej przestrzeni będziemy żyć. Roger Andersson, dyrektor zarządzający Vastint Poland podkreślał w tym kontekście wagę dobrej i efektywnej współpracy na linii miasto-firma.

Retransmisję debaty można obejrzeć tutaj: retransmisja

PARTNERZY PROJEKTU:

AMBASADA DANII | AMBASADA FINLANDII  | AMBASADA NORWEGII | AMBASADA SZWECJI

IKEA  |  STENA RECYCLING POLSKA  |  TOMRA  |  VASINT  |  GREEN CAFÉ NERO  | PNP LAW OFFICE

 

Poleć tę stronę