Stena Recycling wyróżniona w 21. edycji Raportu FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

2023-04-18

RaportDP2022_banner-POBIERZ_FB_CompQual80.jpg

6 praktyk Stena Recycling znalazło się w 21 już edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Wyróżnione praktyki naszej firmy to: Modern workplace, Konkurs SCEA, projekt “Energia do zmiany”, instalacja paneli fotowoltaicznych w Centrum Recyklingu Elektroniki we Wschowie, Strategia zrównoważonego rozwoju Stena Recycling 2025 i akcja “Zmaluj z nami ekologiczny świat” – mural oczyszczający powietrze w oddziale w Bydgoszczy.

Z najnowszym raportem można zapoznać się tutaj: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2022/, zachęcamy również do korzystania z wyszukiwarki dobrych praktyk o biznesu w Polsce: Dobre praktyki - Forum Odpowiedzialnego Biznesu (odpowiedzialnybiznes.pl). Wyszukiwarka obejmuje ponad 8 tys. przykładów działań w obszarze ESG/CSR z 28 branż i blisko 800 firm.  To doskonałe źródło wiedzy o tym jak polski biznes podchodzi do zrównoważonego rozwoju, ile się w nim dzieje i jaką rewolucję przeszedł przez ostatnie 20 lat. Przypominamy, że pierwszy Raport FOB obejmował jedynie 100 praktyk! Nasza firma jest obecna w publikacji FOB od wielu lat. 

W dwudziestej pierwszej edycji zaprezentowano rekordową liczbę 1705 dobrych praktyk (za 2021 rok było to 1677 praktyk) zgłoszonych przez 272 firmy. Najwięcej z nich - bo aż 477 - dotyczyło zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Drugim pod względem liczebności był obszar praktyk z zakresu pracy (419 działań). Na trzecim miejscu znalazł się obszar środowiskowy z 360 praktykami. Największy, bo prawie trzykrotny wzrost odnotowano w obszarze praw człowieka, do którego zakwalifikowano 282 praktyki. Tradycyjnie do mniej licznych należy kategoria dotycząca ładu organizacyjnego (75 praktyk).  

Raport odzwierciedla kluczowe trendy odpowiedzialnego biznesu, co jest widoczne chociażby w spadku liczby praktyk dotyczących zagadnień konsumenckich (49) i praktyk operacyjnych (43), mającym zapewne związek z wyjątkową sytuacją, w której w obliczu wojny w Ukrainie znalazły się firmy i społeczeństwo. Podobnie jak w ubiegłym roku, obowiązywał limit 10 praktyk zgłoszonych przez daną firmę. Wprowadzano natomiast nowe podkategorie: “Klimat” w obszarze środowiska oraz “Pomoc dla Ukrainy” w obszarze praw człowieka.  

Mimo że o czynnikach ESG mówi się coraz więcej, to w ostatnich latach realizacji ambitnych działań z zakresu odpowiedzialności biznesu towarzyszył szereg wyzwań, od ubiegłego roku związanych również z agresją Rosji na Ukrainę. Oddaje to charakter dwudziestej pierwszej już edycji naszego raportu, w której odnotowaliśmy znaczący wzrost praktyk w obszarze praw człowieka. Mam nadzieję, że publikacja tradycyjnie stanowić będzie praktyczne narzędzie zawierające zestaw inspiracji oraz wiedzy o kluczowych aspektach zrównoważonego rozwoju. Dziękuję prawie trzystu firmom za zgłoszenie swoich działań, a ekspertom i ekspertom za zabranie głosu w sprawie aktualnych wyzwań ESG. Dziękuję także zespołowi FOB za wytężoną pracę i zaangażowanie w przygotowanie największego przeglądu odpowiedzialnego biznesu w Polsce - Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini zarządu CSR Europe 

 

Ekspercko i przeglądowo o CSR, ESG i zrównoważonym rozwoju 

Tradycyjnie w raporcie znaleźć można także przygotowany przez FOB przegląd najważniejszych wydarzeń dotyczących odpowiedzialnego biznesu w Polsce, wykaz ważnych polskich i światowych publikacji, badań i artykułów prasowych na tematy związane z CSR. Ważnym elementem publikacji są artykuły eksperckie dotyczące kluczowych trendów w obszarze zrównoważonego rozwoju.  

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największa i najdłużej działająca organizacja zajmująca się CSR i ESG w kompleksowy sposób, corocznie publikuje Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Stena Recycling jest partnerem strategicznym FOB od 2016 roku. 

 

Poleć tę stronę