Szwedzi chcą materiałów z recyklingu w produktach

2020-06-03

Konsument_02_CompQual80.jpg

Wyniki badania przeprowadzonego przez Katar/Sifo na zlecenie Stena Recycling i Circular Initaitve wskazują, że większość szwedzkich obywateli oczekuje od producentów stosowania materiałów pochodzących z recyklingu. „Cyrkularny przepływ materiałów to wyzwanie dla szwedzkiego przemysłu. Ale zapewnienie zasobów i ochrona środowiska są konieczne dla przyszłych pokoleń” - mówi Fredrik Pettersson, dyrektor zarządzający Stena Recycling w Szwecji.

Transformacja gospodarki liniowej na gospodarkę o obiegu zamkniętym wymaga recyklingu większej ilości materiałów i wykorzystania ich do wytwarzania nowych produktów. Badanie Kantar / Sifo pokazuje, że Szwedzi mają pozytywne nastawienie do materiałów pochodzących z recyklingu. 92% twierdzi, że oczekuje, że producenci zastosują w swoich produktach więcej materiałów pochodzących z recyklingu. Jednocześnie 57% deklaruje, że jest gotowych dodatkowo zapłacić za takie produkty. Badania zostało przeprowadzone na zlecenie Circular Initiative, forum współpracy dla szwedzkiego przemysłu, utworzonego w zeszłym roku.

„Dla branży produkcyjnej to pozytywny sygnał. W firmie Electrolux myślenie o obiegu zamkniętym jest priorytetem od dawna, ale wdrażanie go wiąże się również z kilkoma wyzwaniami. Na przykład, obecnie systemy zbierania materiałów do recyklingu są stosunkowo dobrze rozwinięte, jednak jakość surowców wtórnych powinna być lepsza. Jednocześnie pracujemy nad tym, aby zrównoważone rozwiązania nie miały ​​niekorzystnych skutków dla konsumentów - robienie właściwych rzeczy nie powinno kosztować więcej, wręcz przeciwnie. Aby osiągnąć sukces w tych kwestiach, ważna jest współpraca z innymi interesariuszami, takimi jak Stena Recycling, w ramach Circular Initiative”, mówi Henrik Sundström, Global Sustainability Manager w Electrolux.

Większość respondentów uważa, że ​​firmy produkcyjne powinny być motorem zmiany. 67% podkreśla, że ​​to przedsiębiorstwa powinny przejąć inicjatywę, zwiększając wykorzystanie w produkcji materiałów pochodzących z recyklingu. Dla porównania, tylko 24% Szwedów uważa, że ​​to politycy powinni odgrywać najważniejszą rolę.

„Oczywiste jest, że aby budować zrównoważoną przyszłość dla przyszłych pokoleń musimy połączyć siły. Dzięki innowacjom i wykorzystaniu swojej kreatywności przemysł wytwórczy ma doskonałą okazję tworzenia zamkniętego obiegu materiałów w społeczeństwie. Wysoki poziom technologii i wiedzy specjalistycznej w Szwecji oznacza, że ​​mamy idealne warunki, aby stać się liderem cyrkularności ”, podkreśla Dennis Helfridsson, CEO ABB AB.

Współpraca w ramach Circular Initiative została zainicjowana przez Stena Recycling w zeszłym roku, aby znaleźć rozwiązania, które umożliwią cyrkularny obieg materiałów w szwedzkim przemyśle. Firmy ABB, Combitech, Electrolux i Stora Enso są partnerami od początku istnienia inicjatywy, ale w jej projektach mogą uczestniczyć także inne firmy. Celem inicjatywy jest opracowanie konkretnych rozwiązań, które przyniosą rezultaty.

„Zmiana podejścia jest pożądana przez konsumentów i niezbędna z punktu widzenia ochrony środowiska i klimatu. Musimy działać teraz. W ramach współpracy prowadzimy obecnie testy w kilku różnych obszarach i wkrótce przedstawimy wyniki tegorocznych prac. Czekamy na nową erę, dzięki mądrym rozwiązaniom, które pozwolą nam lepiej wykorzystywać nasze wspólne zasoby. Razem stworzymy bardziej zrównoważony przemysł i społeczeństwo ”, mówi Fredrik Pettersson, Dyrektor Zarządzający Stena Recycling w Szwecji.

 

*Badanie „Postawy wobec materiałów pochodzących z recyklingu” zostało przeprowadzone przez firmę Kantar/Sifo na zlecenie Circular Initiative w marcu 2020 roku na próbie 1000 obywateli Szwecji.


Więcej o Circular Initiative: circularinitiative.stenarecycling.com

 

Poleć tę stronę