Szwedzka Agencja Energetyczna wspiera inwestycję w recykling baterii Stena Recycling

2022-02-17

111snrc0493edit_CompQual80.jpg

Szwedzka Agencja Energetyczna udzieliła firmie Stena Recycling wsparcia w wysokości 70,7 mln koron szwedzkich na inwestycję w budowę nowego zakładu recyklingu baterii w Halmstad. Celem Stena Recycling jest zdobycie pozycji jednego z wiodących europejskich graczy w dziedzinie recyklingu baterii litowo-jonowych.

Stena Recycling intensyfikuje prace związane z budową nowego zakładu recyklingu w Halmstad. Centrum recyklingu ma na początku przetwarzać około 10,000 ton baterii rocznie, włączając w to akumulatory litowo-jonowe z samochodów elektrycznych oraz baterie z produktów przemysłowych i konsumpcyjnych. Aby zapewnić odpowiednią infrastrukturę do zbiórki baterii na wszystkich rynkach gdzie Stena Recycling prowadzi działalność, powstają dedykowane punkty zbiórki akumulatorów.

“Cieszymy się, że Szwedzka Agencja Energetyczna pozytywnie rozpatrzyła nasz wniosek i postrzegamy to jako ważny i naturalny wkład w zamknięcie obiegu cennych materiałów zawartych w bateriach. Wprowadzamy zaawansowaną technologię i wyznaczamy nowoczesne standardy w zakresie recyklingu baterii. Naszym celem jest uruchomienie zakładu w pierwszym kwartale 2023 roku”, mówi Frederik Pettersson Dyrektor Zarządzający Stena Recycling w Szwecji.

„Elektryfikacja jest kluczowym elementem dążenia do budowania społeczeństwa wolnego od paliw kopalnych, w którym baterie będą centralną częścią przyszłego systemu energetycznego. Ten ważny projekt pozwala nam stworzyć zrównoważony łańcuch wartości akumulatorów, od produkcji przyjaznej dla środowiska i klimatu, po recykling, dzięki czemu nie będziemy przenosić emisji z jednego obszaru działalności do drugiego”, mówi Robert Andren, Dyrektor Generalny Szwedzkiej Agencji Energetycznej.

Stena Recycling inwestuje w recykling baterii, aby sprostać wyzwaniom związanym z przewidywanym wzrostem ilości baterii wykorzystywanych w społeczeństwie, przy jednoczesnym dostosowaniu się do unijnej dyrektywy, która ma wejść w życie od 2025 roku.

Dyrektywa wprowadza bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące recyklingu baterii i odzysku cennych surowców takich jak kobalt, lit i nikiel, co z kolei zmniejsza zapotrzebowanie na wydobycie nowych minerałów oraz metali.

„Recykling baterii litowo-jonowych to społeczne wyzwanie. Obszar ten wymaga poprawy poprzez zwiększenie wydajności procesów oraz wprowadzenie innych technologii bardziej przyjaznych dla klimatu. Skala naszej działalności, infrastruktura, baza klientów oraz wiedza, pozwalają nam opracować cyrkularne rozwiązania, które zmniejszą globalny bilans klimatyczny, zapewniając gromadzenie większej ilości baterii i odpowiedni recykling” - podsumowuje Fredrik Pettersson.

Fakty: Zaawansowana technologia recyklingu baterii Stena Recycling

  • Obecnie w Europie istnieje tylko kilka zakładów recyklingu akumulatorów litowo-jonowych z samochodów hybrydowych i elektrycznych. W końcowych fazach procesu recyklingu stosowane są piece do wytapiania, które powodują wysokie emisje dwutlenku węgla.
  • Stena Recycling wybrała nową technologię recyklingu baterii litowo-jonowych, która ma zapewnić wyższy poziom recyklingu oraz zmniejszyć wpływ na klimat w porównaniu z dotychczasową technologią pieca do wytapiania.
  • W skrócie, technologia opiera się na mieleniu baterii w środowisku obojętnym. Następnie zachodzi zaawansowany proces oddzielania różnych frakcji w celu odzyskania metali szlachetnych. Z czarnej masy, która jest jedną z frakcji, w następnym etapie wyodrębnia się m.in. nikiel, kobalt i lit.
  • Dzięki powstaniu pierwszego zakładu recyklingu baterii litowo-jonowych w Szwecji, zużyte baterie nie będą już musiały być eksportowane. Jest to korzystne zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i środowiskowego, a także ważne dla szwedzkiego przemysłu, który będzie miał dostęp do surowców wtórnych w kraju.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Jesperem Walterssonem, Dyrektorem ds. Komunikacji Korporacyjnej w Stena Metall, +46 705 11 26 70 lub z Ola Westberg, Rzecznikiem Prasowym w Szwedzkiej Agencji Energetycznej, +46 16 544 23 99.

Poleć tę stronę