Terminarz obowiązków w ochronie środowiska na rok 2021

2021-01-06

elearning ciemne 2_CompQual80.png

Zapraszamy do pobrania terminarza obowiązków w ochronie środowiska Stena Recycling na rok 2021, by łatwiej było Państwu spełnić wymagania prawne dotyczące sprawozdawczości.

Terminarz znajdziecie Państwo tutaj.

 

Zachęcamy również od zapoznania się z nasza oferta usług środowiskowych:

 • Zarządzanie kontem podmiotu w BDO (Baza Danych o Odpadach) –sporządzanie formularzy rejestrowych/aktualizacyjnych i prowadzenie Kart Ewidencji Odpadów

 • Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling (DPR)

 • Doradztwo przy prowadzeniu ewidencji i klasyfikacji opakowań/odpadów/produktów

 • Weryfikacja odbiorców odpadów w zakresie posiadanych decyzji

 • Sporządzanie sprawozdań i raportów środowiskowych w zakresie: odpadów, ZSEiE, GUS, opakowań, korzystania ze środowiska, usług wodnych, KOBiZE, bilansu LZO

 • Koordynowanie badań, pomiarów emisyjnych

 • Audyt środowiskowy przedsiębiorstwa

 • Monitoring bieżących zmian prawnych

 • Dokumentacja środowiskowa oraz pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń

 • Przygotowania do audytów ISO, kontroli WIOŚ

 • Interpretacja pism z urzędów oraz udzielanie oficjalnych pisemnych/ustnych porad, konsultacji i interpretacji prawnych

 • Bieżące konsultacje środowiskowe i kontakt bezpośredni ze specjalistą ds. chrony środowiska

 • Certyfikat zaświadczający o współpracy i objęciu obsługą z zakresu ochrony środowiska

Więcej na stronie: https://www.stenarecycling.pl/nasze-uslugi/uslugi-doradcze/uslugi-srodowiskowe-i-raportowanie/

 

Poleć tę stronę