Współpraca zamykająca obieg ręczników papierowych

2020-01-15

ręczniki papierowe_CompQual80.PNG

Ręczniki papierowe stanowią znaczną część odpadów wielu firm i gmin. Niestety są one zwykle wyrzucane do odpadów zmieszanych i przeznaczane na spalanie. Dzięki współpracy ze Stena Recycling firma Essity poddaje recyklingowi ręczniki papierowe, przekształcając je w nowe papierowe chusteczki.

Tork PaperCircle® to pierwsza na świecie, i jak dotąd jedyna, usługa recyklingowa ręczników papierowych. Została uruchomiona na początku 2019 r. w Szwecji przez firmę Essity zajmującą się higieną i zdrowiem. Kilka firm i przedsiębiorstw w Szwecji już zbiera i poddaje recyklingowi swoje ręczniki papierowe, dzięki czemu można je przekształcić w nowe produkty papierowe.

“Zamykanie cyklu materiałów jest często dobrym sposobem na ograniczenie wpływu działalnosci na klimat i zużywanie mniejszej ilości surowców pierwotnych. Analiza cyklu życia Essity pokazuje, że recykling ręczników papierowych zmniejsza ślad dwutlenku węgla o co najmniej 40 procent *, w porównaniu do procesu, w którym papier jest spalany. Dlatego z przyjemnością stwierdzam, że jesteśmy częścią rozwiązania Essity polegającego na zbieraniu i przetważaniu  zużytych ręczników papierowych na nowe produkty papierowe ”- mówi Malin Baltzar, Kierownik ds. Zrównoważonego Rozwoju w Stena Recycling w Szwecji.

Tork PaperCircle® polega na separacji ręczników papierowych od pozostałych odpadów. Pracownicy dbają o sortowanie ręczniów papierowych, a Stena Recycling zbiera ręczniki i optymalizuje transport poprzez ich sprasowanie w kontenterze. Następnie ręczniki są dostarczane do papierni Essity, gdzie są przekształcane w nowe produkty papierowe.

W Szwecji usługa jest już używana przez m.in.: miasto Mölndal, AstraZeneca oraz innych klientów firmy Essity w mieście Mölndal. Korzystają z niej również szkoły. Usługa działa również w Niemczech, Belgii i Holandii.

* Wynik analizy cyklu życia (LCA) przeprowadzonej przez Essity Tork i zweryfikowanej przez IVL, Swedish Environmental Institute, 2017, w której uwzględniono korzyści z procesów utylizacji.

Poleć tę stronę