Wszystkie spółki Stena Recycling przyłączają się do inicjatywy Science Based Targets

2022-04-21

Image SBT commitment_CompQual80.png

Stena Recycling przystępując do inicjatywy Science Based Targets, podejmuje kolejny krok w kierunku zmniejszenia wpływu na klimat. Wyznaczając cele oparte na wiedzy naukowej, wszystkie spółki Stena Recycling, dążą do redukcji śladu klimatycznego, zgodnie z zaleceniami Paryskiego Porozumienia Klimatycznego.

Stena Recycling w Szwecji dołączyła do inicjatywy Science Based Targets w styczniu 2021 roku. Obecnie do realizacji założeń inicjatywy zobowiązują się wszystkie spółki Stena Recycling, obecne na ośmiu rynkach, w tym także Stena Recycling Polska. Szwedzka spółka utrzyma swoje zobowiązanie na poziomie firmy, a jednocześnie będzie uczestniczyć w definiowaniu celu na poziomie Grupy.

"Dołączenie do inicjatywy Science Based Targets na poziomie Grupy Stena Recycling jest dla nas naturalnym krokiem" - mówi Anna Sundell, Manager ds. zrównoważonego rozwoju Grupy Stena Metall. "Już teraz współpracujemy, aby dostarczać naszym klientom najlepsze rozwiązania w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. Przystępując do inicjatywy Science Based Targets, podejmujemy również wyraźne wspólne zobowiązanie do zmniejszenia naszego śladu klimatycznego."

Ambicją Grupy jest działanie na rzecz utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 1,5 stopnia, zgodnie z Porozumieniem Paryskim. Stena Recycling zobowiązuje się również do wyznaczenia długoterminowego celu zerowego poziomu emisji netto zgodnie z kampanią „Business Ambition for 1.5°C”, dążąc do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r. Wyznaczanie ambitnych celów klimatycznych nie jest niczym nowym dla spółek Stena Recycling, ponieważ już wcześniej pracowały nad efektywnością energetyczną i zmniejszeniem wpływu na klimat na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw. Wyznaczając wspólny cel, Grupa nie tylko zwiększy skalę tego procesu, ale również osiągnie długoterminowe korzyści z wymiany wiedzy i doświadczeń.

"Dzięki współpracy wszystkich spółek Stena Recycling w tym obszarze, osiągniemy efekt synergii, który przyniesie pozytywne i ważne rezultaty dla nas, naszych klientów i środowiska. Wszyscy stoimy przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia. Przyłączenie się do tej międzynarodowej inicjatywy, w ramach której działa już wielu naszych klientów, jest dla nas sposobem na wzięcie odpowiedzialności za to, co możemy zrobić, aby prowadzić naszą działalność bez emisji dwutlenku węgla.” - mówi Kristofer Sundsgård, Dyrektor Generalny Grupy Stena Recycling.

Następnym krokiem jest opracowanie szczegółowego planu realizacji celów i zatwierdzenie go przez Science Based Targets. Pierwszą częścią tego procesu będzie przeprowadzenie dokładnej analizy emisji gazów cieplarnianych, jakie powstają w łańcuchu dostaw. Przedstawienie celów do zatwierdzenia inicjatywie Science Based Targets Stena Recycling planuje wiosną 2023 roku.

Fakty:

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) to globalna organizacja, której celem jest pomoc i wsparcie przedsiębiorstw w wyznaczaniu celów klimatycznych. Cele te muszą być istotne i przyczyniać się do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej, zgodnie z aktualną opinią naukową. Przystąpienie do SBTi daje możliwość wsparcia, zaangażowania i dzielenia się najlepszymi praktykami pracy w zakresie wpływu na klimat. Ważnym celem inicjatywy jest upublicznienie pracy wykonanej przez firmy stowarzyszone i inspirowanie innych do podejmowania podobnych wysiłków. SBTi jest znaną na całym świecie inicjatywą, do której przyłączyło się już kilka dużych szwedzkich firm. www.sciencebasedtargets.org

Poleć tę stronę