Polscy konsumenci mówią „tak” gospodarce cyrkularnej. To duża szansa dla firm.

2018-01-31

na stronę internetową_CompQual80.jpg

Polacy jako konsumenci pozytywnie podchodzą do koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Zdecydowana większość z nas byłaby nawet skłonna zmienić swoje zwyczaje zakupowe, aby zacząć korzystać z usług firm aktywnych w obszarze GOZ. Wyniki najnowszego badania mogą być więc istotnym sygnałem dla przedsiębiorców, którzy coraz częściej rozważają wdrażanie cyrkularnych zasad.

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) to światowy trend, który z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Koncepcja GOZ polega na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów i minimalizowaniu negatywnego wpływu wytwarzanych produktów na środowisko. Ze względu na niekorzystne skutki stosowania obecnych modeli gospodarczych GOZ jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej. W grudniu 2015 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat, wskazujący kierunki dla państw członkowskich w zakresie przekształcania odpadów i zakładający m.in. do 2030 roku osiągnięcie poziomu 75% w odniesieniu do recyklingu odpadów opakowaniowych, 65% - odpadów komunalnych oraz ograniczenie składowania odpadów do maksymalnie 10%.

 

Polacy gotowi na zmiany na korzyść GOZ

Według badania, przeprowadzonego przez Stena Recycling, 69% Polaków chciałoby, aby ich ulubione produkty pochodziły ze zrównoważonej produkcji (były zaprojektowane i wytworzone wg zasad GOZ). Tyle samo z nich, gdyby miało możliwość, chętnie dowiedziałoby się czy firma, z której usług lub produktów korzystają, działa na rzecz wprowadzania GOZ. Podobny odsetek (65%) jest skłonny zmienić swoje przyzwyczajenia konsumenckie tzn. zrezygnować z produktów ulubionej firmy, i zacząć korzystać z usług innej firmy, która dobrowolnie wdraża zasady GOZ. Prawie 60% uważa także, że ich wybory jako konsumenta mają wpływ na wdrażanie zasad GOZ przez firmy.

 

Od dłuższego już czasu, wśród opinii publicznej coraz częściej słyszy się o potrzebie transformacji gospodarczej z modelu linearnego na cyrkularny. Firmy, mając na względzie nowe regulacje prawne Komisji Europejskiej rozważają wdrażanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Jednak dzięki naszemu badaniu po raz pierwszy przedsiębiorcy otrzymali wyraźny sygnał, że dobrowolne wprowadzanie GOZ może być opłacalne nie tylko ze względu na obiektywne korzyści środowiskowe czy gospodarcze. Widzimy, że sami konsumenci bardzo pozytywnie reagują na nową koncepcją i chętniej skorzystają z usług firm aktywnych w obszarze GOZ. Promowanie działań swojej firmy jako zgodnych z „cyrkularnymi” zasadami jest więc niewątpliwie szansą na wyróżnienie się na rynku. To również okazja do zyskania jeszcze większej przychylności klientów i partnerów biznesowych – zwraca uwagę Piotr Bruździak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Stena Recycling.

 

Stena Circular Economy Award - okazja do pochwalenia się „cyrkularnymi” praktykami

Aby umożliwić firmompromowanie swoich wdrożeń w obszarze gospodarki cyrkularnejStena Recycling zorganizowała konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego.W konkursie przewidziano trzy kategorie: 1. dla przedsiębiorców, którzy wdrożyli praktyki z obszaru GOZ; 2. dla przedsiębiorców, którzy podejmują działania na rzecz promocji idei GOZ; 3. dla studentów, którzy zaproponują sposób wdrożenia zasad GOZ. Partnerami merytorycznymi konkursu są Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Koalicja na Rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego „Reconomy”.

 

Nabór zgłoszeń do konkursu zostalł zakończony 15 stycznia 2018 roku. Wyłonieni przedsiębiorcy, niezależnie od kategorii, w ramach nagrody będą mieli możliwość wybrania z oferty Stena Recycling usługi środowiskowej lub szkoleniowej, wśród których wymienić można m.in. audyt środowiskowy, plan ekoedukacji czy szkolenie z zakresu transportu odpadów niebezpiecznych. Szczegółowa lista nagród dla firm stanowi załącznik do Regulaminu. Wyróżniony student lub grupa studentów wygrają notebooki oraz grant w wysokości 10 000 zł na realizację projektu edukacyjnego z obszaru GOZ. Zwycięzcy konkursu otrzymają również tytułu Lidera GOZ oraz zyskają szansę na promowanie swoich dobrych praktyk.

 

Poleć tę stronę