Zamknięty obieg otwiera lepsze jutro

2017-09-14

1280x400_life-halosep-objectives_CompQual80.jpg

Polacy starają się żyć ekologicznie. Nie są jednak świadomi zasad gospodarki cyrkularnej - trzy czwarte z nas nigdy o niej nie słyszało – tak wynika z badania "Stan wiedzy Polaków nt. gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ)". Tymczasem to obecnie najbardziej realna koncepcja, która nie tylko ochroni nas przed degradacją ekosystemu, ale przede wszystkim przedefiniuje postrzeganie potrzeb w świecie przesyconym produktami.

Jesteśmy „eko” ale… w kontekście GOZ niewystarczająco

Jak wynika z badania Stena Recycling[1] podstawowe proekologiczne działania cieszą się dużą popularnością wśród Polaków. Najwięcej osób segreguje odpady (74%) oraz oszczędza energię
w domu lub miejscu pracy (71%). Większość z nas oszczędza również wodę (68%) oraz robiąc przemyślane zakupy, zwraca uwagę, aby nie marnować jedzenia (67%). Ponad połowa Polaków minimalizuje liczbę odpadów używając produkty wielokrotnego użytku (54%) lub unikając korzystania
z jednorazowych reklamówek w trakcie zakupów (52%).

Jednak część proekologicznych zachowań, ważnych ze względu na wdrażanie GOZ w Polsce, wciąż podejmowana jest dużo rzadziej. Tylko 28% badanych wybiera produkty przyjazne środowisku lub
w opakowaniach pochodzących z recyklingu. Najmniej osób (18%) świadomie wybiera usługi lub produkty firm odpowiedzialnych społecznie, czyli kierujących się nie tylko korzyściami ekonomicznymi, ale także, podejmujących działania na rzecz ekologii, społeczeństwa czy wolontariatu pracowniczego.

Obieg zamknięty znany tylko nielicznym

Badanie wskazało w jakim stopniu postawy proekologiczne Polaków przekładają się na ich świadomość wdrażania w Polsce zasad gospodarki cyrkularnej. Prawie trzech na czterech ankietowanych w ogóle nie zetknęło się z pojęciem GOZ – ponad 40% nigdy o nim nie słyszało, a aż 30% nie wie czy je zna.

Spośród Polaków, którzy słyszeli o GOZ (29%) najwięcej osób kojarzy ten termin głównie z kwestiami środowiskowymi: możliwością zmniejszenia liczby wysypisk i odpadów (57%) oraz ogólną poprawą stanu środowiska naturalnego (49%). Najmniej badanych wspomniało o GOZ w kontekście nowych uregulowań prawnych UE (24%), ekologicznego projektowania produktów (28%) oraz CSR (29%).

Działania składające się na ekologiczny portret Polaków oraz ich poziom wiedzy na temat GOZ są ze sobą ściśle powiązane. Mamy duży potencjał oraz jesteśmy gotowi do aktywności na rzecz środowiska. Jednak wciąż zbyt rzadko zwracamy uwagę na społeczną odpowiedzialność firm, a także na to czy opakowania  kupowanych przez nas produktów pochodzą z recyklingu. Również niewiele osób słyszało o GOZ w kontekście ekologicznego projektowania. Tymczasem do wdrożenia gospodarki cyrkularnej niezbędna jest wysoka świadomość konsumentów we wspomnianych obszarach. Ważna jest również nasza współpraca z przedsiębiorcami oraz wzajemne motywowanie się do pozytywnych zmian. Dostrzegając potrzebę promowania idei GOZ zdecydowaliśmy się stworzyć innowacyjną platformę wymiany doświadczeń i pomysłów, powołując konkurs Stena Circular Economy Award. Chcemy zachęcać firmy do prezentowania swoich już wdrożonych dobrych praktyk oraz planów
w kierunku GOZ. Do konkursu zapraszamy również studentów, których pasja i kreatywność z pewnością pozwolą zaproponować kolejne efektywne rozwiązania z zakresu ekonomii cyrkularnej –
komentuje Piotr Bruździak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Stena Recycling.

Stena Circular Economy Award – szansa na tytuł lidera GOZ

W odpowiedzi na potrzebę upowszechniania wiedzy o GOZ oraz wspierania transformacji polskiej gospodarki z modelu linearnego na cyrkularny Stena Recycling organizuje konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Projekt jest skierowany do firm i studentów.W konkursie przewidziano trzy kategorie: 1. dla przedsiębiorców, którzy wdrożyli praktyki z obszaru GOZ; 2. dla przedsiębiorców, którzy podejmują działania na rzecz promocji idei GOZ; 3. dla studentów, którzy zaproponują sposób wdrożenia zasad GOZ.      

Nabór zgłoszeń do konkursu będzie trwał od 2 października do 15 grudnia. Wyłonieni przedsiębiorcy, niezależnie od kategorii, w ramach nagrody będą mieli możliwość wybrania z oferty Stena Recycling usługi środowiskowej lub szkoleniowej, wśród których wymienić można m.in. audyt środowiskowy, plan ekoedukacji czy szkolenie z zakresu transportu odpadów niebezpiecznych. Szczegółowa lista nagród dla firm stanowi załącznik do Regulaminu. Wyróżniony student lub grupa studentów wygrają notebooki oraz grant w wysokości 10 000 zł na realizację projektu edukacyjnego z obszaru GOZ.

Więcej informacji oraz Regulamin konkursu na stronie: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award[1] Badanie zostało zrealizowane w dniach 04-05.07.2017 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1004 Polaków powyżej 16 roku życia.

 

Poleć tę stronę