Zasoby zamiast odpadów dzięki innowacjom

2017-09-04

1280x400_slf_CompQual80.png

Co się dzieje z odpadami pozostałymi po rozdrobnieniu samochodu w procesie recyklingu? Mieszanina metali, gumy, tekstyliów i tworzyw nie musi trafiać na składowiska, ponieważ można ją odzyskać.

Odzyskiwanie niektórych materiałów z recyklingu samochodów, produkcji przemysłowej i  stacji demontażu było do tej pory tak skomplikowane, że trafiały one na składowiska. Nowy proces Stena Recycling zwiększa poziom recyklingu, wprowadza materiał ponownie do obiegu, a pozostałości zamieniane są na wysokoenergetyczne paliwo.

– Opracowaliśmy proces separacji, pozwalający na recykling metali i tworzyw sztucznych, a pozostałe frakcje odzyskiwane zostają jako wysokiej jakości, wysokoenergetyczne paliwo o nazwie ProFuel – opowiada Johan Tegbring, kierownik operacyjny działu produkcji w Stena Recycling.

 

Odpady testowane w przemyśle betoniarskim

ProFuel może być wykorzystywane w energochłonnych gałęziach przemysłu lub stosowane do ogrzewania komunalnego i wytwarzania energii elektrycznej. Próbne dostawy paliwa realizowane są dla wymagającej dużego nakładu energii produkcji cementu w zakładzie Heidelberg Cement w Slite na Gotlandii. Paliwo to może stać się ważnym elementem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju – dzięki odejściu od węgla na rzecz paliw odpadowych i biopaliw.

– Chcielibyśmy, aby nasze wyroby betoniarskie do roku 2030 były neutralne dla klimatu w ciągu całego swojego cyklu życia. Paliwo odpadowe ze Stena Recycling pomaga nam w dalszym rozwoju – mówi Anders Jansson, dyrektor marketingu firmy Heidelberg Cement Miljö.

 

Wyżej w hierarchii sposobów postępowania z odpadami

95% samochodu można obecnie odzyskać, od kiedy nawet drobiny zwane „frakcją lekką po strzępieniu” (SLF), są wykorzystywane jako pellet grzewczy.

– To dobry przykład na to, w jaki sposób przenosimy materiał na wyższy szczebel w hierarchii sposobów postępowania z odpadami, co korzystnie wpływa na rozwój współpracujących z nami branż i gmin – mówi Johan Tegbring.

Ten zaawansowany technologiczne proces recyklingu został stworzony zarówno w Stena Nordic Recycling Center w Halmstad, jak i w Stena Recycling w Grenå.

 

FAKTY:

  • ProFuel to wysokoenergetyczne paliwo, które może zastąpić paliwa kopalne w przemyśle energochłonnym.
  • Jedna tona ProFuel zawiera energię odpowiadającą w przybliżeniu rocznemu zapotrzebowaniu gospodarstwa jednorodzinnego.
  • Proces przyczynia się do budowania gospodarki o obiegu zamkniętym i tworzy nowe wartości w całym łańcuchu. 
Poleć tę stronę

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach?

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.