Bezpieczeństwo

1280x400_Security.jpg

Bezpieczeństwo jest nad priorytetem. Prowadzimy nieustanne i długofalowe działania na rzecz osiągnięcia jak najwyższego wskaźnika bezpieczeństwa, zarówno w naszych zakładach, jak i podczas przetwarzania materiałów u Klienta.

Przetwarzanie 500 tysięcy ton odpadów rocznie, w tym odpadów niebezpiecznych stawia przed nami wysokie wymagania związane z zachowaniem bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Zarządzanie ryzykiem w tym zakresie stanowi również centralny element naszej oferty.

BEZPIECZEŃSTWO ZALEŻY OD NAS WSZYSTKICH

W Stena Recycling uważamy, że wszystkim wypadkom można zapobiec poprzez analizę ryzyka, działania prewencyjne oraz starania, aby wszyscy pracownicy w każdej sytuacji działali ze świadomością potencjalnych zagrożeń. Jest to punkt wyjścia naszej wizji "Stena bez wypadków", która leży u podstaw naszej systematycznej pracy na rzecz bezpieczeństwa.

Dzięki propagowaniu naszych standardów bezpieczeństwa wśród przewoźników i innych podwykonawców, mamy pewność, że działają oni bezpieczenie również w środowisku Klienta.

EDUKACJA PRZYNOSI KORZYŚCI

W naszej ofercie mamy wiele usług, które przyczyniają się do zachowania bezpieczeństwa w Państwa firmach. Dzięki doradztwu, szkoleniom z zakresu postępowania z odpadami niebezpiecznymi czy szkoleniom ekologicznym wnosimy swój wkład w Państwa pracę na rzecz bezpieczeństwa.

Poleć tę stronę