PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK STENA RECYCLING SP. Z O.O. I FIRST RECYCLING POZNAŃ SP. Z O.O.

stena_first_banner_CompQual80.png

Informacja o połączeniu Steny Recycling Sp. z o.o. poprzez przejęcie spółki First Recycling Poznań Sp. z o.o.

Zarząd spółki Stena Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 500 § 21  kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 29 sierpnia 2017 r. roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu Stena Recycling Sp. z o.o. plan połączenia spółki Stena Recycling Sp. z o.o. (spółka przejmująca) ze spółką First Recycling Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwonaku (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Stena Recycling Sp. z o.o. całego majątku spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

Uzgodniony z First Recycling Poznań Sp. z o.o. plan połączenia znajduje się tutaj.


MERGER PLAN of Stena Recycling Sp. z o.o. and First Recycling Poznań Sp. z o.o.
The Management Board of Stena Recycling Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw acting on the basis of Article 500 § 21 of the Commercial Companies Code announce that on 29 August 2017 the merger plan of Stena Recycling Sp. z o.o. (the acquiring company) and First Recycling Poznań Sp. z o.o. with its registered office in Czerwonak (the target company) was accorded and adopted by passing a resolution by the Management Board of Stena Recycling Sp. z o.o. pursuant to Article 492 § 1.1 of the Commercial Companies Code by transferring all assets of the target company to Stena Recycling Sp. z o.o. (merger by acquisition) and makes the merger plan publicly available on its website.

The merger plan accorded with First Recycling Poznań Sp. z o.o. is available here.

Poleć tę stronę