Zrównoważony biznes

1280x400_sustainability_CompQual80.jpg

Stena Recycling przetwarza odpady i dostarcza nowe materiały do różnych gałęzi przemysłu na całym świecie. Zrównoważony rozwój to oczywisty element naszej działalności, której podstawę stanowią wartości, dialog z interesariuszami i kodeks postępowania.

Współpraca pomiędzy społeczeństwem, decydentami, instytucjami i sektorem prywatnym ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia 17 celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju i klimatu przyjętych na konferencji COP21 oraz wizji UE dotyczącej gospodarki cyrkularnej. W tym obszarze Stena Recycling odgrywa ważną rolę, wnosząc fachową wiedzę na temat zasobów, ograniczania odpadów, projektowania dla recyklingu, nowoczesnego zarządzania odpadami, inwestycji w nowe technologie oraz promując badania i rozwój. Wspólnie zwiększamy wartość dla wszystkich stron i zrównoważoną działalnością zmieniamy rzeczywistość.

Wiele z nowych celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju wymaga koncentracji na sprawach recyklingu, w tym wyższych wskaźnikach recyklingu, bezpiecznym postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi i pozbyciu się trujących substancji z całego obiegu. Mamy bezpośredni wpływ na wiele z tych celów.

  • Cel 9: Zrównoważone uprzemysłowienie, innowacyjność i infrastruktura
  • Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczeństwa
  • Cel 12: Zrównoważona konsumpcja i produkcja
  • Cel 13: Zwalczanie zmian klimatycznych

KLUCZOWE OBSZARY W DZIAŁANIACH NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju uwarunkowane są tym, co nasi interesariusze uznają za istotne. Prowadzimy stały dialog na różnych poziomach z naszymi Klientami, pracownikami, dostawcami, władzami i sąsiadami naszych zakładów. Jednocześnie śledzimy wydarzenia na arenie światowej, które wpływają na naszych Klientów i naszą branżę. Dialog i analiza istotności doprowadziły do zdefiniowania sześciu kluczowych obszarów.

Efektywne gospodarowanie zasobami

Efektywne gospodarowanie zasobami zmniejsza wpływ na środowisko i pozwala oszczędzić zasoby nam, naszym Klientom i społeczeństwu.

Tworzenie wartości

Rozwiązania tworzące wartość są podstawą długofalowych rozwiązań biznesowych z korzyścią dla naszych Klientów, środowiska i społeczeństwa.

Bezpieczeństwo i zdrowie

Koncentracja na bezpieczeństwie zmniejsza ryzyko i koszty dla nas, naszych Klientów i społeczeństwa.

Pracownicy

Kompetentni i zaangażowani pracownicy to klucz do sukcesu.

Odpowiedzialne relacje

Odpowiedzialne relacje mają wpływ na dobre funkcjonowanie rynku oraz wpływają na prawidłowy rozwój społeczny.

Opłacalność

Opłacalność jest warunkiem inwestycji w przyszłość oraz ekologicznego i społecznego rozwoju.

 

WIARYGODNY PARTNER

W Polsce jesteśmy partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizacji, której członkowie mogą pochwalić się określonym dorobkiem w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu, chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi oraz zobowiązują się długofalowo wspierać rozwój tej idei w Polsce. Na arenie międzynarodowej Stena Recycling jest jednym z twórców Inicjatywy haskiej - sieci przedsiębiorstw, która działa na rzecz ograniczania emisji przemysłowych i nagłośnienia problemów klimatycznych, pokazując, że ambitne strategie klimatyczne przynoszą korzyści biznesowe i zwiększają opłacalność. Wszystkie uczestniczące przedsiębiorstwa zobowiązały się do zmniejszenia swoich emisji o 40 procent do roku 2020. Co roku członkowie prezentują wspólny bilans klimatyczny, w którym przedstawiają oddziaływanie, cele i środki zaradcze.

Nasz kodeks postępowania jest ważnym elementem naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Daje wskazówki, jak powinniśmy w różnych sytuacjach zachowywać się i prowadzić działalność, aby postępować w sposób uczciwy, pełen szacunku i profesjonalny. Chodzi tu o nasze relacje z pracownikami, Klientami i innymi partnerami oraz o nasz stosunek do spraw człowieka, eksportu i handlu oraz kwestii ochrony środowiska.

WYRUSZ Z NAMI W PODRÓŻ KU ZRÓWNOWAŻONEMU ROZWOJOWI

Chociaż wiele już osiągnęliśmy, wciąż wiele jeszcze trzeba zrobić, aby stworzyć zrównoważoną przyszłość. Cały czas szukamy nowych form współpracy, które będą siłą napędową rozwoju na szeroką skalę. To fascynująca podróż, która nigdy się nie kończy.

Poleć tę stronę

Stena Recycling jest jak kopalnia odkrywkowa. Tam, gdzie inni widzą odpady i problemy, my widzimy wartościowe zasoby i możliwości, które rozwijamy wspólnie z naszymi Klientami.
CECILIA VÅG, DYREKTOR DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, STENA RECYCLING AB