Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój to motywacja do działania i oczywisty element naszej działalności, której podstawę stanowią wartości, dialog z interesariuszami i Kodeks Postępowania. Pomagamy klientom i partnerom zwiększyć poziom recyklingu i odzysku a tym samym w naturalny sposób przyczyniamy się do wdrażania idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, opartej na wielokrotnym użyciu materiałów. Dzięki zrównoważonym usługom i produktom oraz we współpracy z klientami i partnerami, nasze działania tworzą wartość w postaci zmniejszonego wpływu na klimat i bardziej wydajnego wykorzystania zasobów. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Stena Metall opisuje strategiczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w czterech obszarach: tworzenie wartości, efektywne gospodarowanie zasobami, ludzie i kultura oraz odpowiedzialne relacje.