Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój to motywacja do działania i oczywisty element naszej działalności, której podstawę stanowią wartości, dialog z interesariuszami i Kodeks Postępowania. Pomagamy Klientom i Partnerom zwiększyć poziom recyklingu i odzysku i tym samym w naturalny sposób przyczyniamy się do wdrażania idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, opartej na wielokrotnym użyciu materiałów. Tworzymy wartość minimalizując emisję dwutlenku węgla oraz zwiększając efektywność wykorzystania zasobów. Przygotowaliśmy pierwszy raport zrównoważonego rozwoju Grupy Stena Metall, który opisuje strategiczne działania w 4 priorytetowych obszarach: Tworzenie wartości, Efektywne wykorzystanie zasobów, Pracownicy i kultura oraz Odpowiedzialne relacje.