LUDZIE I KULTURA

Zaangażowani i kompetentni pracownicy to najważniejszy czynnik sukcesu Stena Recycling. Punkt wyjścia stanowią dla nas wspólnie podzielane wartości i przedsiębiorczość. Ważnymi elementami są również bezpieczne i stabilne środowisko pracy, różnorodność, przywództwo oraz rozwój kompetencji.

Bezpieczne miejsca pracy

Wszystkim wypadkom można zapobiec poprzez zaangażowanie pracowników i zwiększenie świadomości, analizę ryzyka, czy działania prewencyjne. Jest to punkt wyjścia naszej wizji "Stena bez wypadków".

Wszystkie spółki Grupy wdrożyły system oceny bezpieczeństwa tzw. SAS (Safety Assessment System), który ma na celu zbadanie stopnia wdrożenia polityki bezpieczeństwa w trakcie audytów wewnętrznych i wskazanie obszarów do poprawy. Kluczowe są dla nas również warsztaty i szkolenia, które wspierają utrzymanie jednolitych standardów bezpieczeństwa. Pomagają również zwiększyć zaangażowanie ludzi, zmienić ich nastawienie i zachowania. Szczególne dużą wagę przywiązujemy do edukacji nowych pracowników oraz dostawców i podwykonawców. Wdrożyliśmy szkolenie stacjonarne oraz online. Dodatkowo, aby przypominać o bezpieczeństwie i monitorować działania, wprowadziliśmy cykliczne telekonferencje oraz system obchodów bezpieczeństwa. Regularnie przygotowujemy biuletyny informacyjne dla pracowników.

Wsparciem w codziennej pracy w zakresie bezpieczeństwa jest też aplikacja na smartfony, w której pracownicy mogą rejestrować obchody bezpieczeństwa i ewentualne nieprawidłowości (oraz incydenty), a także przesyłać sugestie ulepszeń.

W trakcie roku finansowego 2016/17 powstały również ogólnogrupowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa (security) oparte na najlepszych praktykach, którymi dzielimy się w całej Grupie Stena Metall. Obejmują one między innymi: zarządzanie, bezpieczeństwo operacyjne oraz IT. Wytyczne zostaną wdrożone we wszystkich spółkach Stena Metall do 2020 roku.

 

Podnoszenie umiejętności

Dalszy rozwój i konkurencyjność Grupy zależy od utrzymania pozycji atrakcyjnego pracodawcy. W roku finansowym 2016/2017 zostało utworzone nowe forum, którego celem jest zagwarantowanie wspólnego podejścia Grupy do kwestii kompetencji. Kluczowe jest dla nas przyciągnięcie i zatrzymanie kompetentnych pracowników oraz dbanie o ich dalszy rozwój. To pozwala oferować najlepsze możliwości w zakresie tworzenia wartości dla Klientów.

Na co dzień wspieramy naszych pracowników w ich rozwoju zawodowym m. in. poprzez system warsztatów i szkoleń odpowiadający celom organizacji i uwzględniający cyklicznie badane potrzeby pracowników z różnorodnych obszarów w organizacji. Najważniejsze dla nas są kompetencje:

 • materiałowe dotyczące poszczególnych grup odpadów i surowców wtórnych, a także uwarunkowań rynkowych;
 • sprzedażowe wspierające pracę z Klientami;
 • managerskie oraz przywódcze wpływające na efektywność pracy zespołowej i poszczególnych osób.

Wszystkie warsztaty i szkolenia prowadzimy na kilku poziomach zaawansowania z dużym naciskiem na ćwiczenia i praktykę. Formę spotkań, przekazywaną wiedzę, narzędzia oraz studium przypadków zawsze dostosowujemy do indywidulanych potrzeb uczestników z uwzględnieniem naszych wartości i celów biznesowych. Część warsztatów łączymy z wizytami, np. w specjalistycznych instalacjach, hutach czy papierniach, gdzie poznajemy praktyczne aspekty gospodarowania odpadami.

Od 2015 roku zrealizowaliśmy programy rozwojowe następujących kompetencji:

 • managerskich i przywódczych – wzięło w nich udział ponad 100 liderów, również brygadzistów, którzy na co dzień planują i nadzorują pracę operatorów i pracowników produkcyjnych oraz dbają o zaangażowanie i bezpieczeństwo;
 • sprzedażowych – uczestniczyło w nich 35 osób z zespołu handlowego;
 • materiałowych – dla ponad 80 osób głównie z obszaru sprzedaży i produkcji.

W lipcu 2018 roku zainicjowaliśmy nowy program rozwojowy dla liderów: Akademia Przywództwa. Uwzględnia on cele biznesowe firmy, kulturę organizacyjną Stena Recycling oraz całej Grupy Stena Metall. Odnosi się także do oczekiwań pracowników w stosunku do liderów, co zbadaliśmy poprzez indywidulane, pogłębione wywiady na etapie diagnozy będącej elementem budowy programu.

Program Akademii Przywództwa będzie trwał 2 lata, podczas których odbędą się warsztaty m.in. z takich zagadnień jak: przewodzenie zmianie, asertywna komunikacja, sztuka prezentacji i przekonywania, zarządza­nie konfliktem oraz narzędzia coachingowe w pracy managera, czyli wspieranie motywacji i budowanie zaangażowania pracowników.

Cele na przyszłość:

 • zwiększenie efektywności procesów HR;
 • kolejne inwestycje w budowanie przywództwa oraz kompetencji sprzedażowych i  wiedzy materiałowej;
 • opracowanie strategii różnorodności dla całej Grupy;
 • dalszy rozwój kultury bezpieczeństwa.
 • Poleć tę stronę