LUDZIE I KULTURA

Ludzie i Kultura_CompQual80.JPG

Nasz sukces zależy od kompetentnych i zaangażowanych pracowników. Punktem wyjścia są dla nas wspólnie podzielane wartości i przedsiębiorczość. Ważnymi elementami kultury organizacyjnej: bezpieczne i stabilne środowisko pracy, różnorodność, przywództwo oraz rozwój kompetencji.

Bezpieczne miejsce pracy

Wszystkim wypadkom można zapobiec poprzez zaangażowanie pracowników i zwiększenie świadomości, analizę ryzyka, czy działania prewencyjne. Jest to sedno naszej wizji "Stena bez wypadków".

Wszystkie spółki Grupy wdrożyły system oceny bezpieczeństwa SAS (Safety Assessment System), który ma na celu zbadanie stopnia wdrożenia polityki bezpieczeństwa w trakcie audytów wewnętrznych i wskazanie obszarów do poprawy. Kluczowe są dla nas również warsztaty i szkolenia, które wspierają utrzymanie jednolitych standardów bezpieczeństwa. Pomagają one zwiększyć zaangażowanie ludzi, zmienić ich nastawienie i zachowania. Szczególnie dużą wagę przywiązujemy do edukacji nowych pracowników oraz dostawców i podwykonawców. Dla nich właśnie przeznaczone są szkolenie stacjonarne i online, które wdrożyliśmy ostatnio. Dodatkowo, aby przypominać o bezpieczeństwie i monitorować działania z tym związane, wprowadziliśmy cykliczne telekonferencje oraz system obchodów bezpieczeństwa. Regularnie przygotowujemy biuletyny informacyjne dla pracowników.

Wsparciem w codziennej pracy jest też aplikacja na smartfony, za pomocą której pracownicy mogą rejestrować obchody bezpieczeństwa, ewentualne nieprawidłowości oraz incydenty, a także przesyłać sugestie ulepszeń.

Zarządzanie jakością

W roku 2018 powstały również ogólnogrupowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa (security) oparte o  najlepsze praktyki, którymi dzielimy się w całej Grupie Stena Metall. Obejmują one między innymi zarządzanie, bezpieczeństwo operacyjne oraz IT. Wytyczne zostaną wdrożone we wszystkich spółkach Stena Metall do 2020 roku.

Atrakcyjny pracodawca

Dalszy rozwój i konkurencyjność Grupy zależy od utrzymania pozycji atrakcyjnego pracodawcy. Kluczowe jest dla nas pozyskanie i zatrzymanie kompetentnych pracowników oraz zadbanie o ich dalszy rozwój w Stena Recycling. Dzięki temu możemy oferować najlepsze rozwiązania w zakresie tworzenia wartości dla Klientów.

Na co dzień wspieramy naszych pracowników w ich rozwoju zawodowym, m. in. poprzez system warsztatów i szkoleń odpowiadający celom firmy i uwzględniający cyklicznie badane potrzeby pracowników z różnorodnych obszarów w organizacji. Wszystkie warsztaty i szkolenia prowadzimy na kilku poziomach zaawansowania, z dużym naciskiem na ćwiczenia i praktykę. Łączymy je również z wizytami w specjalistycznych instalacjach i zakładach recyklingu. Formę spotkań, przekazywaną wiedzę, narzędzia oraz studia przypadków zawsze dostosowujemy do indywidulanych potrzeb uczestników z uwzględnieniem naszych wartości i celów biznesowych.

Programy rozwojowe

W latach 2015-2018 zrealizowaliśmy kilka dużych programów rozwojowych, dzięki którym rozwinęliśmy w organizacji kompetencje:

  • przywódcze i managerskie – wzięło w nich udział ponad 100 liderów i managerów, również brygadzistów, którzy na co dzień planują i nadzorują pracę operatorów i pracowników produkcyjnych oraz dbają o zaangażowanie i bezpieczeństwo;
  • sprzedażowe – uczestniczyło w nich ponad 40 osób z zespołu handlowego;
  • materiałowe dotyczące poszczególnych grup odpadów i surowców wtórnych, a także uwarunkowań rynkowych – dla ponad 80 osób głównie z obszaru sprzedaży i produkcji.

W lipcu 2018 roku zainicjowaliśmy nowy program rozwojowy dla liderów: Akademia Przywództwa. Uwzględnia on cele biznesowe firmy oraz kulturę organizacyjną. Odnosi się także do oczekiwań pracowników w stosunku do liderów, co zbadaliśmy poprzez indywidulane, pogłębione wywiady.

Program Akademii będzie trwał 2 lata i obejmie m.in.: przywództwo sytuacyjne, przywództwo zmiany, zarządzanie konfliktem, narzędzia coachingowe  czy efektywną komunikację i współpracę.  Poszczególne moduły warsztatowo-szkoleniowe są uzupełnione indywidualnymi zadaniami rozwojowymi oraz sesjami informacji zwrotnej i diagnostycznej.

Badanie satysfakcji pracowników

Stena Voice to ankieta, dzięki której od 12 lat cykliczne badamy satysfakcję naszych pracowników. Od 2014 roku badanie jest prowadzone co roku i dostępne online, a frekwencja od 5 lat nie spada poniżej 99%. W roku 2017 uzyskaliśmy 100% odpowiedzi. 

Kwestionariusz podzielony jest na kilka obszarów, wokół których koncentrują się pytania dla pracowników (m.in. strategia i cele, przywództwo, bezpieczeństwo, rozwój i kompetencje, komunikacja oraz współpraca). Po zakończeniu badania zespół zarządzający wybiera kluczowe tematy dla całej spółki, a każdy z managerów pracuje jednocześnie z zespołem nad wybranymi lokalnie obszarami przez kolejny rok, cyklicznie monitorując postępy w ustalonych działaniach.

Nasze ambicje:

  • zwiększenie efektywności procesów HR;
  • kolejne inwestycje w budowanie przywództwa oraz rozwój kompetencji sprzedażowych i materiałowych;
  • opracowanie strategii różnorodności dla całej Grupy;
  • dalszy rozwój kultury bezpieczeństwa.

 

Poleć tę stronę