TWORZENIE WARTOŚCI

Tworzenie wartości_CompQual80.JPG

Recykling odgrywa istotną rolę w dążeniu ku Gospodarce o Obiegu Zamkniętym i tworzy wartości w ramach całego łańcucha materiałów, od etapu projektowania produktu po ponowne dostarczenie surowców do przemysłu. Inwestujemy w rozwój biznesu i badania, żeby móc udoskonalać nasze usługi i produkty, tak aby stanowiły one konkretną wartość dla naszych Klientów, partnerów biznesowych i społeczeństwa. Nasze działania, realizowane w dialogu z interesariuszami, przynoszą wymierną wartość w postaci odzyskiwanych surowców, podniesienia efektywności gospodarki odpadami oraz poprawy bezpieczeństwa pracy.

Inwestycje w badania nad recyklingiem

Będąc liderem gospodarki odpadami dążymy do długofalowej rentowności i cały czas staramy się udoskonalać nasze technologie. Naszym celem jest możliwość przetworzenia każdego rodzaju odpadu. Dlatego też inwestujemy w badania, które pozwalają rozwinąć recykling i sprawić, że materiały teraz oddawane na składowisko, będą mogły ponownie wrócić do obiegu. Wspieramy tym samym rozwój młodej kadry naukowej, która w przyszłości będzie razem z nami budować tę dziedzinę gospodarki.

Recykling baterii litowo-jonowych

Jednym z głównych obszarów badań, jaki Stena Recycling rozwija, jest recykling baterii litowo-jonowych. Z roku na rok ich liczba rośnie wraz z coraz większą popularyzacją telefonów, sprzętów elektronicznych oraz pojazdów hybrydowych i elektrycznych, w których są one stosowane. Projekt ma na celu znalezienie metody na efektywniejszy, ale również opłacalny na skalę przemysłową odzysk materiałów użytych w tych produktach.

Recykling popiołu

Produkcja ciepła i energii elektrycznej poprzez spalanie odpadów to korzystny dla klimatu sposób wykorzystania materiałów resztkowych, których nie można poddać recyklingowi. Kolejny projekt, który realizujemy - LIFE Halosep, ma na celu opracowanie metody recyklingu popiołu, pochodzącego z oczyszczania gazu wytwarzanego w spalarniach odpadów tak, aby nie trafiał on na składowisko. Projekt jest również dofinansowany przez Unię Europejską.

Tworzywa jako zamienniki paliw kopalnych

Tworzywa sztuczne mogą pochodzić z produkcji w przemyśle wytwórczym lub ze złomowanych produktów, takich jak sprzęt elektroniczny i kable. Większość można wykorzystać do odzysku energii, ale część, z braku innych rozwiązań, trafia na składowiska. W niedawno zakończonym projekcie badawczym, finansowanym przez Vinnova, testowano zupełnie nowe rozwiązanie. W ramach projektu sprawdzano czy tworzywa znajdą zastosowanie, jako reduktory i zamienniki koksu – paliwa kopalnego wykorzystywanego do procesu recyklingu cynku z żużlu. Dzięki tej metodzie możliwy będzie odzysk metali złączonych z tworzywami sztucznymi, których obecnie nie możemy już zawrócić od obiegu.

Recykling przyszłości

Aby zwiększyć poziom recyklingu, w 2017 roku Stena Recycling otworzyła Stena Nordic Recycling Center - najbardziej nowoczesny zakład recyklingu w całej Skandynawii. To tam, w jednym miejscu odbywa się wiele procesów przetwórczych, co minimalizuje potrzebę transportu i umożliwia znaczne zwiększenie stopnia odzysku. Dzięki nowoczesnej technologii, recykling jest na zupełnie innym, zaawansowanym poziomie.

Rozwijanie produktów i procesów poprzez współpracę

U podstaw zrównoważonego rozwoju stoi Partnerstwo, które jest również jednym z 17 celów SDG’s ogłoszonych prze ONZ (http://www.un.org.pl/). W Stena Recycling rozumiemy, że tylko dzięki współpracy możemy zachęcić przedsiębiorców do wdrażania i korzystania z zasad Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Tak też powstał produkt ProFuel. To bogate w energię paliwo jest wytwarzane z frakcji odpadów, która wcześniej była trudna do recyklingu i często była oddawana na składowiska. ProFuel dostarczany w formie granulatu może być stosowany w energochłonnych procesach produkcyjnych jako zamiennik paliw kopalnych lub w produkcji ciepłownictwa i energii elektrycznej. Współpracując z cementownią Heidelberg Cement przeprowadzamy testy przy użyciu ProFuel. Produkt ten jest również szczegółowo badany przez Chalmers University of Technology w Göteborgu, aby sprawdzić jego potencjał jako surowca do produkcji nowych tworzyw sztucznych.

Nasze ambicje

    znajdowanie nowych możliwości ponownego użycia materiałów;
    • rozwijanie technologii, które umożliwiają ponowne przetworzenie odpadów w produkt;

    • kontynuacja projektów mających na celu zwiększanie recyklingu tworzyw sztucznych;

    • praca nad jeszcze bardziej wydajnym recyklingiem materiałów i zwiększenie ponownego wykorzystania baterii litowo-jonowych.

Poleć tę stronę