EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

resource efficiency_CompQual80.JPG

W Stena Recycling dążymy do zrównoważonego wykorzystywania zasobów. Dzięki coraz lepszym metodom pracy i innowacyjnym technologiom wzrasta poziom recyklingu materiałowego, a zużycie energii zmniejsza się. Pracując nad bardziej wydajnym procesem przetwarzania, poprawiamy zarówno rentowność firmy, jak i zmniejszamy nasz ślad węglowy.

W Stena Recycling już od kilku lat prowadzimy ustrukturyzowane działania inspirowane systemem lean management, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i opłacalności operacji.

W 2012 roku wprowadziliśmy kompleksowy program o nazwie Stena Way of Branches and Production (SWOB/P), który jest wpisany w strategię firmy. Jego nazwa oznacza sposób pracy w oddziałach i jednostkach produkcyjnych (Strzępiarka). Program zbudowany jest z kilku etapów - od stworzenia podstaw do doskonalenia, po rozwinięcie i zastosowanie kolejnych narzędzi, by stały się one sposobem naszej codziennej pracy. Taki podział jest konieczny dla płynnego wprowadzania zmian, a jednocześnie pozwala zauważyć efekty  już od początkowej fazy wprowadzania zasad SWOB/P.

Dążenie do ograniczenia emisji

Systematycznie pracujemy nad optymalizacją procesów i efektywnością energetyczną, wyznaczając sobie ambitne cele. W 2016 roku oszacowaliśmy dla działalności spółki emisję gazów cieplarnianych. Dzięki metodologii Fundacji Instytutu na Rzecz Ekorozwoju określiliśmy naszą emisję zarówno dla części technologicznej, jak i biurowej, zgodnie ze standardami GRI oraz GHG Protocol. W całej Grupie Stena Metall wzrasta wykorzystanie energii odnawialnej, takiej jak energia hydroelektryczna. Rozważamy również możliwość zwiększenia używania paliw alternatywnych w pojazdach znajdujących się w lokalizacjach.

Ograniczenie oddziaływania na środowisko poprzez optymalizację transportu

Transport, niezbędny przy przetworzeniu surowców wtórnych, jest znaczącym źródłem emisji dla całej Grupy. Jednak z perspektywy cyklu życia, ogólny wpływ na środowisko tych procesów nadal jest mniejszy, niż w przypadku wykorzystania surowców pierwotnych. W Stena Recycling staramy się koordynować i usprawniać transport, a tym samym przepływ zasobów. Jego optymalizacja między lokalizacjami jest niezbędnym krokiem do ograniczenia emisji CO2 w całym łańcuchu dostaw. Do roku 2008 zmniejszyliśmy o 45% emisję przypadającą na tonę przewożonego materiału. W Szwecji Stena Recycling od wielu lat stara się przenieść transport na tory, gdzie większość przewozów kolejowych korzysta z lokomotyw elektrycznych, napędzanych energią z certyfikatem środowiskowym.

Cyfryzacja i automatyzacja postępują w szybkim tempie i stwarzają nowe możliwości optymalizacji. System zarządzania transportem, który jest wprowadzany w Stena Recycling, tworzy strukturę i oferuje całkowitą przejrzystość zamówień, przejazdów i faktur w czasie rzeczywistym. Ma on na celu stymulowanie podejmowania decyzji w oparciu o fakty i wiąże się z dobrymi możliwościami optymalizacji logistyki i łańcucha wartości.

Nasze ambicje:

  • wprowadzenie technik inspirowanych systemem lean management dla wewnętrznych funkcji wsparcia;
  • praca nad poprawą efektywności energetycznej Grupy;
  • kontynuowanie wprowadzania systemu zarządzania transportem w celu zwiększenia wydajności oraz optymalizacji kosztów i ograniczenia emisji CO2;
  • kolejne inwestycje w nowe technologie;
  • zwiększenie wewnętrznej współpracy w zakresie zmniejszenia emisji do wód powierzchniowych.

 

Poleć tę stronę